Peamised finantsnäitajad 30.09.2017 seisuga

 • Äritulud

  €98.6m

 • Klientide laenud

  €1,342m

 • Klientide hoiused

  €2,800m

 • Kulude ja tulude suhe

  62.7%

 • Korrigeeritud ROA

  1.05%

 • Korrigeeritud ROE

  13.5%

Täielik ülevaade

Our shareholders

Citadele panga aktsionärid on rahvusvaheline rühm kogemustega investoreid, keda esindab Ripplewood Advisors LLC, kellele kuulub 75% + 1 aktsiat ning Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengu Pank (EBRD), millele kuulub 25%-1 aktsia.

25% -1 aktsia

EBRD

75% +1 aktsia

Ripplewood koos kaasinvestoritega