Peamised finantsnäitajad 31.12.2017 seisuga

 • Äritulud

  €132.5m

 • Klientide laenud

  €1,331m

 • Klientide hoiused

  €2,880m

 • Kulude ja tulude suhe

  64.4%

 • Korrigeeritud ROA

  0.94%

 • Korrigeeritud ROE

  11.9%

Täielik ülevaade

Our shareholders

Citadele panga aktsionärid on rahvusvaheline rühm kogemustega investoreid, keda esindab Ripplewood Advisors LLC, kellele kuulub 75% + 1 aktsiat ning Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengu Pank (EBRD), millele kuulub 25%-1 aktsia.

25% -1 aktsia

EBRD

75% +1 aktsia

Ripplewood koos kaasinvestoritega