Citadele panga filiaal Eestis

Citadele pank kahekordistas 2013. aastal oma kasumit, teenides 15,2 miljonit eurot. Citadele Grupi kasum oli 2013 aastal 13,7 miljonit eurot

Avaldatud

Citadele pank lõpetas 2013. aasta 15,2 miljoni euro (10,7 miljoni lati) suuruse puhaskasumiga ja suutis oma kasumi võrreldes 2012. aastaga peaaegu kahekordistada. Citadele Grupp lõpetas 2013 aasta 13,7 miljoni eurose (9,6 miljonit latti) kasumiga, mis on suurem kui 2012. aastal.

Citadele pank 2013. aastal nagu eelnevatel aastatelgi kasvas ning parandas jõudlust. Citadele Grupi tegevuskasum kasvas 10,2%, tõustes seega 107,6 miljoni euroni (75,6 miljonit latti). Seevastu panga tegevuskasum tõusis 20,7%, jõudes 88,4 miljoni euroni (62,1 miljonit latti).

Grupi laenuportfell kasvas aastaga 36,6 miljoni euro võrra (25,7 miljonit latti) ja jõudis 1,05 miljardi euroni (742 miljonit latti). Citadele panga laenuportfell kasvas 30,2 miljoni euro võrra (21,2 miljonit latti) ja jõudis 924,9 miljardi euroni (650 miljonit latti).

"Balti riikide stabiilne majanduskasv soodustas uute laenude väljastamist ja klientide aktiivsuset kasvu, mis omakorda tagas eduka majandustulemuse,“ selgitas Guntis Beļavskis, Citadele panga juhatuse esimees. "Meie tähelepanu oli peamiselt suunatud uute ärisuundade ja toodete arendamisele ning riskijuhtimisele panga kasumlikkuse ja stabiilse likviidsuse tagamiseks; selle tulemusel oli panga likviidsuse suhtarv 2013. aasta lõpuks tõusnud 56%-le," jätkas hr Beļavskis.

"Vaatamata sellele, et 2013. aastal pangandussektori kogu laenuportfell kahanes, oli Citadele üks pankadest, kellel õnnestus enda laenuportfellisuurendada," märkis juhatuse esimees. Citadele laenuportfell suurenes 2013. aastal 4,3%. Panga ROE paranes 11,1%-ni, Grupi ROE aga 9,8%-ni.

Läti Kommertspankade Assotsiatsiooni andmetel oli Citadele klientide arvu poolest suuruselt kolmas pank Lätis (284 000). Samuti oli Citadele pank 31.12.2013. seisuga kolmandal kohal väljastatud pangakaartide arvu poolest. Citadele oli hoiuste poolest suuruselt viies pank (9,6% koguturust). Citadelel on 168 sularahaautomaati, omades tänini suuruselt kolmandat sularahaautomaadivõrku Lätis.

Citadele investeeris majandusarengusse
Citadele jätkas Läti ettevõtluse arengu toetamist, andes uute laenudena välja 139,2 miljonit eurot (97,8 miljonit latti). Eelnenud 2012. aastaga võrreldes on tegemist 27%-lise kasvuga. Citadele pangalt laenu saanud pankade arv peaaegu kahekordistus 2012. aastaga võrreldes.

"Kuna oleme kohalik pank, on meie jaoks oluline toetada Läti ja Balti riikide majandust ettevõtete rahastamise ja meie piirkonnas toimuva tarbimise toetamise näol. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu laenudele ja eriti ettevõtete toetamisele ning oleme oma ettevõtetele suunatud laenude hulka kasvatanud," selgitab Guntis Beļavskis.

2013 aastal registreeriti Lätis Citadeles üle 45 000 uue erakliendi ja rohkem kui 4000 ettevõtet, lisaks sellele Private Capital Management (Erakapitali juhtimise) sai juurde üle 2000 uue kliendi.

Citadele tütarfirma IPAS Citadele Asset Management laiendas pakutavate teenuste valikut. 2013. aasta kolmandas kvartalis lisati uue tähtajatu investeerimisfondi, Citadele Global Emerging Markets Bond Fondi sertifikaadid Mutual Fund Listi nimekirja ja ühtlasi NASDAQ OMX Riia börsi kauplemissüsteemi.

Citadele tütarfirmad stabiilsel arenguteel
2013. aasta oli eriti edukas Citadele tütarfirma IPAS Citadele Asset Managementi jaoks, mis kasvatas hallatavaid varasid 554,9 miljoni euroni (390 miljonit latti), ületades seega 2012. aasta tulemuse 43% võrra. Citadele Balti liisingu tütarettevõtted teenisid aastas 1,3 miljonit eurot (0,9 miljonit latti) kasumit koos koondvaradega kogusummas 88,9 miljonit eurot (62,5 miljonit latti). Ka Leedu tütarpank, AB Citadele, teatas 2013. aastal teenitud positiivsest tulemusest, 1,8 miljoni euro (1,3 miljoni lati) suurusest kasumist.

AAS Citadele Life suurendas oma kliendiportfelli rohkem kui 1,8 miljoni euro (1,3 miljoni lati) võrra, seda tänu rohkem kui 1300 uuele kliendile. Samas kui AS Citadele atklātais pensiju fondsi kliendiportfell kasvas 2013. aastal tänu 3000 uuele kliendile 5 miljoni euro (3,55 miljoni lati) võrra.

Citadele jätkab sotsiaalse vastutuse projektide teostamist
Panga sotsiaalse vastutuse strateegia püüab avardada puuetega inimeste võimalusi ja hõlbustada nende ühiskonda integreerimist. 2013. aastal korraldas Citadele pank fotonäituse “You are. You can”, mis oli pühendatud Londoni paraolümpiamängudele; näitus reisis ringi kogu Lätimaal. Citadele toetas ka rallisõitjat Jānis Tomsonsit, kes kaotas haiguse tõttu jala. See võimaldas tal osaleda mitmetes Amber Circle'i sarja klassikaliste autode rallisõitudes. Citadele pank organiseeris koos SUSTENTO, Läti erivajadustega inimeste koostööorganisatsiooniga, projektikonkursi nimega OPEN THE DOOR! Konkursi tulemusena otsustas Citadele pank seitset organisatsiooni nende projektide teostamisel kaasrahastada.

Citadele võitis siseriiklikke ja rahvusvahelisi auhindu
Euroopa Äriauhindade konkurss 2012/2013 nimetas Citadele 100 parima Euroopa ettevõtte kandidaatide hulka ja pank kuulutati ka Infosysi Aasta Ettevõtete auhinna kategoorias (käive 26-150 miljonit eurot) 10 parima Euroopa ettevõtte hulka; see auhind antakse kiire ettevõtluse arendamise, tugeva majandustulemuse ja innovatsioonide eest. Euromoney, globaalne äriajakiri, valis Citadele parimaks kohalikuks pangaks Lätis. Läti Kaubanduskoda Leedus kuulutas Citadele kõige populaarsemaks Läti kaubamärgiks Leedus.

Citadele panga kohta
Citadele on Läti pank, mis pakub pangandus-, finants- ja varahalduse teenuseid. Citadele Grupi põhituruks on Baltimaad: Eesti, Läti ja Leedu. Citadele pank on Lätis ja Eestis ainus American Expressi® koostööpartner, kes omab õigust väljastada American Expressi maksekaarte. 2012. aastal Baltic Corporate Management Institute'i poolt läbi viidud uuringus “Riigiettevõtete juhtimine Baltimaades” sai Citadele pank kõrgeima hinnangu ning tunnistati kõige paremini juhitud riigiettevõtteks Baltimaades. Citadele eesmärk on olla kõige väärtuslikum finantsgrupp Baltimaades. Riiklik aktsiaselts Privatizācijas aģentūra omab 75% -i Citadele panga aktsiatest ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 25%-i aktsiatest.

Uudised

Uudised