Citadele panga filiaal Eestis

Citadele: Eurole üleminek kasumit olulisel määral ei mõjutanud: Citadele pank lõpetas 1. kvartali 5,7 miljoni euro suuruse kasumiga

Avaldatud

Citadele pank lõpetas käesoleva aasta esimese kvartali 5,7 miljoni euro suuruse kasumiga, pärast reservide ja maksude mahaarvestamist; võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulemus 1,2 miljonit eurot suurem. Citadele kontserni 1. kvartali kasum on 5,9 miljonit eurot, mis on planeeritust suurem tulemus. Citadele kontserni laenuportfell suurenes jätkuvalt, ületades ühe miljardi euro.

"Seni on euro mõju olnud oodatust väiksem. Kuigi pank pidi jätkama investeeringuid lattidelt eurodele üleminekuprotsessi eraldistesse ning kasum valuutavahetustehingutelt vähenes, jätkasime Citadele äritegevuse tulemuste parandamist ning saavutasime oma pangas uue kolme kuu rekordi," kommenteeris Guntis Beļavskis, Citadele panga juhatuse esimees.

"Esimeses kvartalis tegutses Citadele aktiivselt klientidele uute eeliste loomise ning äriettevõtetega koostöö laiendamisega. Pank tegutses aktiivselt äriettevõtetele ja jaepanganduse klientidele laenude väljastamisega. Positiivset tulemust on mõjutanud ka Läti Vabariigi elanike eelistus tasuda ostude eest maksekaardiga. Tundub, et eurole üleminek on aidanud kaasa elanike harjumuste muutmisele. 34%-line laenumahu kasv on tõenduseks, et äriettevõtted kasutasid võetud laene Lätis ja Leedus," ütles hr. Beļavskis.

Citadele kuulub endiselt nende pankade hulka, kes suudab suurendada oma laenuportfelli hoolimata üldisest laenuportfellide vähenemise tendentsist kogu pangandussektoris. Citadele kontserni laenuportfell suurenes 16,5 miljoni euro võrra, ulatudes käesolevas kvartalis 1,07 miljardi euroni, kusjuures panga laenuportfell kasvas 13,3 miljoni euro võrra, 938 miljoni euroni.

Eluasemelaenude maht suurenes 1. kvartalil eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15% ning liisingutehingute maht 45%. Liisingutehingute mahu kasv on tingitud eelkõige äriettevõtete liisingutehingutest, mis sõlmiti uute masinate ja seadmete soetamiseks.

Citadele panga tegevustulu kasvas 1. kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peaaegu 2 miljonit eurot ning ulatus 21,2 miljoni euroni. Citadele kontserni tegevustulu suurenes aga 0,7 miljoni euro võrra, ulatudes 26,5 miljoni euroni.

Citadele panga hoiuste maht 1. kvartalis oli üle 1,86 miljoni euro, kontserni hoiuste maht suurenes 2,28 miljardi euroni, mis hõlmab ka panku Leedus ja Šveitsis ning filiaale Lätis, Leedus ja Eestis.

I kvartal oli edukas ka uute klientide mõttes, Balti riikides lisandus üle 7000 uue kliendi.

"Oleme väga rõõmsad nii suure hulga uute klientide üle, kes otsustasid usaldada oma II samba pensioniplaanid Citadelele. Meie pensioniplaanide pikaajalised kasumlikkuse näitajad hakkavad end õigustama," selgitab hr. Beļavskis.

Citadele kontserni vara koguväärtus oli 31. märtsi 2014 seisuga 2,6 miljardit eurot (panga oma – 2,1 miljardit eurot).

Citadele kontserni kapitali adekvaatsusmäär oli 10,1% (panga oma – 11,5%) ning panga likviidsusmäär oli 56,4% seisuga 31. märts 2014.

Finantsajakiri "Euromoney" tunnistas Citadele panga teist aastat järjest parimaks pangaks Lätis. Pank sai auhinnatud ka pakutava tootevaliku eest.

Citadele pangast

Citadele on Läti pank, mis osutab pangandus-, finants- ja varahaldusteenuseid. Citadele kontserni põhituruks on Balti riigid: Läti, Leedu ja Eesti. Citadele pank on ainus American Expressi koostööpartner Lätis ja Leedus, kellel on õigus väljastada American Expressi krediitkaarte. Pank on Ettevõtete Üldjuhtimise Balti Instituudi läbi viidud uuringu põhjal tunnistatud kõige paremini juhitud riigile kuuluvaks ettevõtteks Balti riikides. Citadele visiooniks on saada kõige väärtuslikumaks finantskontserniks Balti riikides. 75% miinus üks Citadele panga aktsia kuulub Läti riigi nimel erastamisagentuurile ning 25%-i pluss ühe aktsia omanik on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD).

Uudised

Uudised