Citadele panga filiaal Eestis

CBL Asset Management IPASe investeerimisfondid ühendatakse ja emiteeritakse kahe klassi osakud

Avaldatud

Läti Vabariigi finants- ja kapitalituru komisjoni (FKTK) nõukogu on andnud loa CBL Asset Management IPASe hallatava investeerimisfondi CBL Eastern European Fixed Income Funds kahe allfondi, CBL Eastern European Bond Fund – EUR ja CBL Eastern European Bond Fund – USD ühendamiseks.

Lähtudes parimatest rahvusvahelistest tavadest investeerimisfondide vallas, on CBL Asset Management IPAS esimene Lätis asutatud investeeringute haldamise ettevõtte, mis loob investeerimisfondi eri vääringus osakute klassidega. Ühinemine tagab investeerimisportfelli tõhusama haldamise. Praeguste fondide osakute omanikud ei pea ühinemisega seoses midagi ette võtma. Põhimõtteliselt seisneb muudatus üksnes olemasolevate osakute ümbernimetamises.

Täpsemalt nimetatakse alamfond CBL Eastern European Bond Fund – USD ümber CBL Eastern European Bond Fundiks ja ühinemise tulemusel loodav fond emiteerib kahe klassi osakuid: R Acc USD ja R Acc EUR (maandatud). Alamfondi CBL Eastern European Bond Fund – EUR (ISIN LV0000400174) osakud vahetatakse CBL Eastern European Bond Fundi R Acc EUR (maandatud) klassi osakuteks ja alamfondi CBL Eastern European Bond Fund – USD (ISIN LV0000400125) osakud CBL Eastern European Bond Fundi R Acc USD klassi osakuteks.

Investoritele mõeldud teate täistekst CBL Asset Management IPASe kavandatud eurofondide ühendamise kohta on kättesaadav haldusettevõtte veebilehel www.cblam.lv/lv/investment-funds/bond/eastern-european-usd dokumentide alajaotuses.

CBL Asset Management IPAS on AS Citadele pangakontserni kuuluv ettevõte. CBL Asset Management IPAS tagab riigieelarvest rahastatavate pensioniskeemide, ettevõtte asutatud fondide ja investeerimisportfellide haldamise nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele era-, äri- ja institutsionaalsetele klientidele.

Uudised

Uudised