Citadele panga filiaal Eestis

Citadele banka Eesti filiaali 2016. aasta esimese kvartali era- ja äriklientidele antud laenud moodustasid 13,8 miljonit eurot

Avaldatud

AS Citadele banka Eesti filiaal Citadele pank jätkab kasvamist ja aitab ellu viia kontserni strateegiat, milleks on laenutegevuse mahu suurendamine. Aasta esimeses kvartalis andis Citadele pank Eestis era- ja äriklientidele laene summas 13,8 miljonit eurot, mis on 172% rohkem kui 2015. aasta esimeses kvartalis. Selle aasta esimeses kvartalis äriklientidele antud laenud moodustasid 6,5 miljonit ja jaeklientidele antud laenud 7,3 miljonit eurot.

„Meie eesmärk klienditeeninduses on tagada, et laenuotsused tehakse kiiresti ja et pakume klientidele individuaalset lähenemist. Üks prioriteete on kiirendada laenuprotsesse ning pakkuda oma klientidele aina suurema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid“ ütles Citadele panga Eesti filiaali juht Sofia Kirsimaa. Praegu pakub Citadele pank Eestis kohalikele ettevõtetele stardi- ja investeerimislaenu, arvelduskrediiti, liisingut ning ka eraisikutele hüpoteeklaene ja liisinguteenuseid.

Citadele panga 2016. aasta esimeses kvartalis antud laenud ületasid 2015. aastal samal perioodil antud laene kaks korda. Sel aastal on ärikliendi keskmine laenusumma 130 000 eurot. Suurim osa laenudest anti kaubandusettevõtetele, mis moodustasid 80% kõigist äriklientidele antud laenudest. Eraklientidele antud laenude kogusumma 2016. aasta esimeses kvartalis oli kolm korda suurem kui 2015. aasta esimeses kvartalis. Keskmine 2016. aasta esimeses kvartali erakliendile antud laenu summa oli 120 000 eurot.

Viimase 12 kuu jooksul on Citadele panga laenuportfell kasvanud 61% – 54,4 miljonilt eurolt 2015. aasta esimese kvartali lõpus 87,9 miljoni euroni 2016. aasta esimese kvartali lõpus. Viimase 12 kuu jooksul on kasvanud ka Citadele panga klientide hoiused. Need on suurenenud 59% – 138 miljonilt eurolt 2015. aasta esimese kvartali lõpus 220 miljoni euroni 2016. aasta esimese kvartali lõpus.

Citadele pangast Eestis

Citadele banka Eesti filiaal AS, Citadele pank pakub laia pangateenuste valikut arvelduskontodest ja maksekaartidest kuni ärilaenude ning investeeringute juhtimiseni. Filiaali esindus ja klienditeeninduskeskus asuvad Tallinnas, Roosikrantsi 2.

Citadele pank ja tütarettevõte OÜ Citadele Leasing & Factoring kuuluvad Citadele gruppi. Citadele grupi peakontor asub Lätis, tütarettevõtted asuvad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis. Citadele grupi visioon on saada parimaks finantseerimisteenuste osutajaks eraklientidele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele Balti riikides. Citadele pank pakub arveldusvõimalusi, kaardimakseid, laene, hoiuseid, investeeringuid, varahaldust, liisingut ning mitmeid eksklusiivseid ja ainulaadseid tooteid. Citadele pank on American Expressi koostööpartner Lätis ja Leedus. Citadele e-pileti funktsiooniga maksekaart on ainuke maksekaart, millega saab tasuda ühistranspordi kasutamise eest Riias.

Info Citadele Group kohta

AS Citadele Banka Group kasum 2016. aasta esimeses kvartalis moodustas 7,7 miljonit eurot, mis sarnanes 2015. aasta esimese kvartali tulemusega.

Laenuportfelli moodustab 1,2 miljardit eurot, mis võrreldes 2015. aasta märtsiga kasvanud 132 miljoni euro võrra. Laenuportfelli suurenemise aluseks on aktiivne laenamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele kõigis Balti riikides ning erakliendilaenud Lätis ja Leedus. Vastavalt Citadele grupi strateegiale lihtsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääsu rahale, kasvas viimase 12 kuu jooksul sellistele ettevõtetele antud laenude summa 16% Lätis, 20% Leedus ja 45% Eestis.

Viimase 12 kuu jooksul on klientide hoiused kontserni pankades kasvanud 5%, moodustades 2016. aasta märtsi lõpuks 2,57 miljardit eurot. Hoiuste summa on üle kahe korra suurem kui väljastatud laenude summa, tagades head likviidsusnäitajad.

Citadele grupi aktsionärid on rühm rahvusvahelisi investoreid, kes omavad pikaajalisi kogemusi panganduse valdkonnas. Suurim aktsionär on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), millele kuulub 25% miinus üks aktsia, samas kui ülejäänud 75% pluss üks aktsia kuulub rahvusvahelisi investoreid esindavale ettevõttele Ripplewood Advisors LLC.

Uudised

Uudised