Citadele panga filiaal Eestis

Citadele panga Eesti filiaali poolt 2016. aasta esimesel poolaastal era- ja äriklientidele antud laenud moodustasid 22,8 miljonit eurot

Avaldatud

AS Citadele banka Eesti filiaal, Citadele Pank jätkab kasvamist ja aitab ellu viia kontserni strateegiat, milleks on laenutegevuse mahu suurendamine. 2016.a esimesel poolaastal on väljastatud era- ja äriklientidele laene summas 22,8 miljonit eurot, mis on 62% rohkem kui 2015. aasta esimeses pooles. Esimese poolaasta äriklientidele antud laenud moodustasid 12,2 miljonit ja jaeklientidele antud laenud 10,6 miljonit eurot.

Citadele panga Eesti filiaali juhi Sofia Kirsimaa sõnul on 2016 esimene poolaasta olnud edukas: „Aasta esimese poolega jääme kindlasti rahule, Citadele pank on kasvanud nii klientide arvult kui ka meeskonnana. Edu aluseks on äriklientide aktiivne laenutegevus. Ettevõtted arenevad ja julgevad investeerida. Heameel on, et saame toeks olla mikro- ja väikeste ettevõtete arengule. Panustame kõvasti, et leida antud segmendile sobivad finants- ja igapäevapanganduse lahendused“.

Citadele pank pakub Eestis kohalikele ettevõtetele investeerimislaene äri arendamiseks ning liisinguteenuseid, eraisikutele eluaseme- ja hüpoteeklaene ning liisingut.

2016. aasta esimesel poolaastal ettevõtetele antud laenude maht ületas 2015. aasta esimeses pooles antud laene kaks korda. Sel aastal on ärikliendi keskmine laenusumma 130 000 eurot. Suurim osa laenudest on antud kaubandusettevõtetele, mis moodustasid 80% kõigist äriklientidele antud laenudest.

Keskmine 2016. aasta esimese poolaastal erakliendile antud laenu summa oli 103 000 eurot.

Viimase 12 kuu jooksul on Citadele Panga Eesti filiaali laenuportfell kasvanud 54%, moodustades 92 miljonilt eurolt 2016. aasta esimese poolaasta lõpus. Samal perioodil on kasvanud ka Citadele panga klientide hoiuste maht. Need on suurenenud 49%, ehk 128 miljonilt eurolt 2015 esimese poolaasta lõpus 191 miljoni euroni 2016. aasta esimese poolaasta lõpus.

Citadele grupist

Citadele panga grupi kasum 2016. aasta esimesel poolaastal moodustas 25,4 miljonit eurot, mis on 70% kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil. Kasumit mõjutas positiivselt Citadele panga Visa Europe aktsiate 11,3 miljoniline müügitehing Visa Inc-le.

Grupi laenuportfell on kasvanud kuni 1,231 miljardi euroni käesoleva aasta esimese poolaasta lõpuks, kasvades 14% aasta jooksul, mis on pangandussektori keskmisest oluliselt kõrgem.

Laenuportfell kasvab tänu väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsele laenamisele kõigis Balti riikides ning eraklientide laenud Lätis ja Leedus. Vastavalt Citadele grupi strateegiale lihtsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääsu rahale, kasvas viimase 12 kuu jooksul sellistele ettevõtetele antud laenude summa Eestis 70%, Lätis 19% ja Leedus 94%.

Aasta jooksul on klientide hoiused kontserni pankades kasvanud 14%, ehk 340 miljonit eurot, moodustades 2016. aasta juuni lõpus 2,75 miljardit eurot. Hoiuste summa ületab enam kui kaks korda väljastatud laenude summat, mis tagab head likviidsusnäitajad.

Citadele pangast

Citadele banka filiaal Eestis AS, Citadele pank pakub teenuseid arvelduskontodest ja maksekaartidest kuni ärilaenude ning investeeringute juhtimiseni. Filiaali esindus ja klienditeeninduskeskus asuvad Tallinna kesklinnas, Roosikrantsi 2.

Citadele banka Eesti filiaal AS ja tütarettevõte Citadele Leasing & Factoring OÜ kuuluvad Citadele gruppi. Citadele grupi peakontor on Lätis ning tütarettevõtted asuvad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis. Citadele grupi visioon on saada parimaks finantseerimisteenuste osutajaks eraklientidele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele Balti riikides. Citadele pakub kaardimakseid, laene, hoiuseid, investeeringuid, varahaldust, liisingut ning valiku eksklusiivseid ja unikaalseid tooteid.

Citadele aktsionärideks on rahvusvaheline investorite rühm, kellel on panganduse valdkonnas üle maailma pikaajalised kogemused. Suurim aktsionär on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), millele kuulub 25% miinus üks aktsia, ülejäänud 75% pluss üks aktsia kuulub rahvusvahelisi investoreid esindavale ettevõttele Ripplewood Advisors LLC.

Uudised

Uudised