Ajalugu

Citadele pank aktsiaseltsina on registreeritud 30. juunil 2010. aastal, tegevust alustati sama aasta 1. augustil. Citadele asutati 2010. aasta kevadel Läti valitsuse poolt heakskiidetud Euroopa Komisjoni restruktureerimisplaani rakendamise tulemusena, mille kohaselt Citadele pank võttis üle teatud AS Parex Banka varad, kohustused ja ettevõtte. Ülevõtmine toimus 1. augustil 2010.a, peale seda kui Citadele pank, Läti Erastamisagentuur (LPA) ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) allkirjastasid lepingu, mille alusel omandas EBRD 25% -1 aktsia kogu aktsiakapitalist ning LPA omandas ülejäänud 75% +1 aktsia aktsiakapitalist.

Peale avalikku pakkumist otsustas Läti valitsus müüa LPA üle 75% +1 aktsia suuruse osaluse ettevõttes Ripplewood Advisors LLC-le, mis esindab rahvusvahelist investorite gruppi. EBRD säilitas 25% -1 aktsia suuruse osaluse Citadele pangas. Sellega sai 2015 aasta aprillis lõpule viidud panga erastamine.

Panga areng

2016

 • Finantsajakiri „Euromoney“ tunnustas iga-aastasel üritusel „Euromoney Awards of Excellence“ Citadele panka auhinnaga „Central and Eastern Europe’s Best Bank Transformation“.

2015

 • Muutusid panga omanikud - 2015. aasta aprillis omandas New Yorgis asuv Ripplewood Advisers LLC ja selle asutaja Timothy Collins Läti Erastamisagentuurilt 75% pluss ühe aktsia suuruse osaluse Citadeles. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale kuulub 25% miinus ühe aktsia suurune osalus.
 • Panga Nõukogu liikmeteks saavad kogenud osanikud – uue nõukogu koosseisu määratakse Ripplewood Advisors LLC ja EBRD esindajad ning sõltumatu nõukogu liige. Loodud nõukogu omab rikkalikult kogemusi erinevatest valdkondadest ning regioonidest, lisades Citadele arendamiseks kasulikke teadmisi ja otsustusvõimet.
 • Euroopa Komisjoni piirangute tühistamine – erastamise lõpule viimiseni 2015. aasta aprillis tegutses Citadele vastavalt EK restruktureerimisplaanile, mis kehtestas pangale hulga piiranguid, nagu laenu- ja hoiusesummade ülempiirid Balti riikides, kapitali adekvaatsuse määra ülempiir, dividendide keeld ja muud piirangud.
 • Reitingu tõus – Moody's Investors Service tõstis Citadele pikaajaliste hoiuste reitingu tasemelt B1 tasemele B2 ja muutis Citadele pikaajalise väljavaate positiivseks. Lisaks tõstis Moody's Läti riigireitingu tasemelt Baa1 tasemele A3, mis annab tunnistust makromajandusliku olukorra jätkuvast paranemisest.

2014

 • Euro kasutuselevõtt – vana-aastaõhtul, kui Lätist sai euroala liige, lülitas Citadele pank IT-süsteemi automaatselt lattide eurodesse konverteerimiseks ümber. Läti peaminister Valdis Dombrovskis, Eesti peaminister Andrus Ansip, Läti rahandusminister Andris Vilks ja Läti Panga president Ilmars Rimsevics võtsid esimesed eurod välja Citadele pangaautomaadist.

2013

 • Moody's Investors Service parandas Citadele väljavaadet – kolmandas kvartalis muutis rahvusvaheline reitinguagentuur Moody's Investors Service Citadele grupi väljavaate negatiivsest stabiilseks, jättes Citadele olemasoleva reitingu (B2/NotPrime/E+) samaks.
 • Jätkus erastamisprotsess – juulis otsustas valitsus jätkata Citadele pangale välisinvestorite otsimist. Läti Erastamisagentuur (LPA) valis hanke tulemusena oma finantsnõustajaks rahvusvahelise investeerimispanga Société Générale. Société Générale ülesandeks oli aidata LPA-l määrata parim mudel kontsernile uute investorite leidmiseks 2014. aastal. Selle protsessi jooksul jätkas Citadele tavapärast tegevust ning keskendus olemasolevate strateegiate elluviimisele ning teenuste osutamisele jae-, äri- ja erakapitali halduse klientidele.
 • Finantsajakiri EUROMONEY tunnistas Citadele parimaks kohalikuks pangaks Lätis. Citadele sai EUROMONEYLT kokku kümme auhinda; üheksa neist oma tegevuse eest Lätis ja ühe Leedus parimate kliendisuhete eest.
 • Lätis alustas American Expressi lojaalsusprogramm Membership Rewards®. Citadele pank oli Lätis ainus American Expressi koostööpartner, kellel oli õigus väljastada American Expressi maksekaarte.
 • GE Money Bank lahkus turult – Citadele allkirjastas lepingu kontode, hoiuste, kogumiskontode ja GE Money Banki poolt eraisikutele ja ettevõtetele väljastatud laenude teenindamise ülevõtmiseks. Tehingu kohaselt plaaniti ettevõtte GE Money Asset Management fondide ning 2. ja 3. samba pensioniplaanide üleandmine Citadele Asset Managementile.
 • Moody's Investors Service tõstis Citadele grupi väljavaate negatiivsest stabiilseks, jättes Citadele reitingu endisele tasemele B2/Not Prime/E+.

2012

 • Citadele maksis tagasi riigi tähtajalised hoiused ja lisahüvitise riigiabi eest – Citadele maksis Läti Vabariigi rahandusministeeriumile tagasi viimase 46,94 miljoni euro suuruse tähtajalise hoiuse, makstes seega tagasi kõik riigi poolt avatud tähtajalised hoiused kogusummas 203,7 miljonit eurot. 2011. aasta tulemused võimaldasid Citadelel kanda riigikassasse 3,5 miljoni lati suuruse lisahüvitise riigiabi kasutamise eest Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppe alusel. Selle kohaselt korrigeeriti 2011. aasta tulemusi rahvusvaheliste finantsaruannete standardite järgi.
 • Panga juhtkonnaga ühinesid uued professionaalid – nõukogu kinnitas Guntis Belavskise juhatuse esimeheks. Santa Purgaile kinnitati juhatuse liikmeks.
 • Baltic Corporate Governance Institute’i maikuus tehtud uurimuse „Riigiettevõtete juhtimine Balti riikides” tulemusel pälvis Citadele kõrgeima hinnangu ja tunnustuse kui kõige paremini juhitud ettevõte Baltimaades.