All board members

Uldis Upenieks

Valdybos narys, atitikties užtikrinimo direktorius

Uldis Upeniekas atsako už tai, kad „Citadele“ grupėje būtų laikomasi teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų. Jis jau 20 metų dirba finansų srityje, iš kurių paskutinius 15 metų skyrė bankininkystei. Nuo 2012 m. lapkričio mėn. Uldis buvo „IPAS CBL Asset Management“ valdybos pirmininkas. Anksčiau jis dirbo banke „PrivatBank“ – ėjo valdybos nario ir vidaus audito vadovo pareigas. Prieš tai Uldis buvo atsakingas už klientų stebėjimą (2002–2009 m.) ir ėjo „Citadele“ banko viceprezidento bei rizikos valdymo ir atitikties direktoriaus pavaduotojo pareigas (2009–2011 m.). Uldis Upeniekas verslo administravimo bakalauro ir ekonomikos magistro laipsnį apsigynė Rygos technikos universitete, taip pat jis studijavo Rygos aukštojoje teisės mokykloje.