„Citadele“ bankas (Lietuva)

AS „Citadele banka“ priėmė sprendimą pakeisti AB „Citadele“ banko teisinį statusą iš dukterinės įmonės į filialą

Paskelbta

„Citadele“ grupė apjungia savo veiklą Baltijos šalyse, įsteigdama filialą Lietuvoje.

Liepos 5 d. „Citadele“ Valdyba priėmė sprendimą dėl savo dukterinės įmonės AB „Citadele“ bankas reorganizavimo, prijungiant ją prie AS „Citadele banka“ ir įsteigiant filialą Lietuvoje.

Planuojama, kad reorganizavimas bus baigtas 2019 m. pirmoje pusėje. Po jo „Citadele“ pagrindinė buveinė bus Latvijoje su filialais Lietuvoje ir Estijoje bei dukterine įmone Šveicarijoje.

Pasibaigus reorganizavimo procesui, Lietuvoje bus įsteigtas AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, kuris perims visą AB „Citadele“ banko turtą ir įsipareigojimus bei tęs klientų aptarnavimą Lietuvoje.

 „Citadele“ grupės valdybos pirmininkas Guntis Beļavskis: „Kalbant paprastai, Lietuvoje veikiančio AB „Citadele“ banko reorganizavimas reiškia, kad pasikeis jo teisinis statusas – iš dukterinės bendrovės jis taps filialu.  Šis sprendimas buvo priimtas siekiant sudaryti galimybes greičiau pristatyti naujas skaitmenines bankininkystės paslaugas Lietuvos rinkai ir pagerinti grupės veiklos efektyvumą.“

Kaip pranešta anksčiau, „Citadele“ bankas jau gavo pirminį Lietuvos banko ir Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos sutikimą dėl dukterinės įmonės „Citadele“ banko prijungimo prie AS „Citadele banka“.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai