„Citadele“ bankas (Lietuva)

Atnaujinamos „Citadele“ banko taisyklės

Paskelbta

Mieli klientai,

nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujos „Citadele“ banko taisyklės:

Taisyklių pakeitimus padarėme, atsižvelgdami į naująją Lietuvos Respublikos Mokėjimų įstatymo redakciją,  kuri parengta pagal įsigaliojusią Europos Sąjungos antrąją Mokėjimo paslaugų direktyvą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pakeitimus.

Svarbiausi taisyklių pakeitimai:

  • Neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą mokėtojui grąžinsime ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po to, kai gausime informaciją apie neautorizuotą mokėjimą (netaikoma mokėtojo sukčiavimo atveju).
  • Nuo 150 Eur iki 50 Eur mažėja nuostolių suma, kurią klientas turėtų padengti dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų, kurios buvo atliktos neteisėtai pasisavinta mokėjimo priemone.
  • Bendrosios sutarties nutraukimo atveju vartotojas galės gauti sąskaitos išrašą už pastaruosius 36 mėn.
  • Fizinius asmenis, besiverčiančius ūkine, komercine ar profesine veikla, prilyginsime vartotojams, kiek tai susiję su jų apsauga neautorizuotų mokėjimų atveju.

Taip pat informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. nebeatliksime OUR ir BEN mokėjimų visomis valiutomis į ES/EEE šalis.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai