„Citadele“ bankas (Lietuva)

Komisinis atlyginimas už didesnio negu 1 mln. EUR einamosios sąskaitos likučio administravimą

Paskelbta

Gerbiami klientai,

informuojame, kad nuo spalio 24 d. verslo klientams* bus taikomas komisinis atlyginimas už didesnio negu 1 mln. EUR einamosios sąskaitos likučio administravimą. Komisinio atlyginimo dydis yra 0,25% metinių palūkanų. Komisinis atlyginimas apskaičiuojamas kiekvieną dieną sumai, viršijančiai 1 milijoną eurų, ir bus nurašomas iki kiekvieno mėnesio 5 d. už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas.

Su įkainiais verslo klientams galite susipažinti čia.

*Šį komisinį atlyginimą taikysime draudimo ar perdraudimo įmonėms ir finansų įstaigoms (įskaitant jų filialus), kontroliuojamoms Lietuvos banko, ar kitoms finansų įstaigoms, kurių veikla yra susijusi su finansinių paslaugų teikimu.
 

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai