„Citadele“ bankas (Lietuva)

AB „Citadele banka“ 2019 m. pirmąjį ketvirtį tęsia augimą pagrindiniuose verslo segmentuose ir diegia inovacijas

Paskelbta

2019 m. pirmąjį ketvirtį stabilūs rezultatai buvo pastebimi visuose pagrindiniuose Citadelegrupės verslo segmentuose. Citadeletoliau diegė naujas ir tobulino esamas paslaugas, taip pat diegė inovacinius bankininkystės paslaugų sprendimus savo klientams.

Pagrindiniai rodikliai ir įvykiai

  • „Citadele“ toliau plėtojo skaitmenines ir nuotolines paslaugas klientams Baltijos šalyse.
  • Grynosios palūkanų pajamos, palyginti su pirmuoju 2018 m. ketvirčiu, padidėjo 5% ir siekė 20,6 mln. eurų.
  • Grynosios komisinių pajamos per metus išaugo 7% ir sudarė 7,2 mln. eurų.
  • Paskolų portfelis padidėjo 118 mln. eurų (9 %. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį) ir pasiekė 1,435 mlrd. eurų. Naujai išduoti kreditai gyventojams ir įmonėms Baltijos šalyse sudarė 139 mln. eurų.
  • Baltijos šalių rezidentų indėliai padidėjo 144 mln. eurų.

„Citadele“ toliau diegė ir plėtojo inovacines paslaugas, tiek gerindama interneto banką, tiek mobiliosios programėlės funkcionalumą. Kad užtikrintų greitas, patogias ir saugias bankininkystės paslaugas Lietuvos klientams, pradėjo diegti veido atpažinimo („Face ID“) ir lietimo atpažinimo („Touch ID“) funkcijas, skirtas prisijungti ir patvirtinti mokėjimus mobilioje programėlėje.

Guntis Beļavskis, banko „Citadele“ valdybos pirmininkas: „Mes didžiuojamės savo skaitmeninių ir nuotolinių paslaugų diegimo greičiu, o klientų atsiliepimai mus dar labiau motyvuoja. Pagal mūsų skolinimo strategiją ypatingą dėmesį skiriame mažų ir vidutinių įmonių plėtros skatinimui. 2019 m. pirmąjį ketvirtį „Citadele“ paskolų portfelis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo 9%, o išdavėme 139 mln. eurų naujų paskolų. Ženkliai išaugo mūsų aktyvių klientų skaičius, pasiekęs daugiau nei 275 tūkst. klientų.“

Baltijos bendros strategijos įgyvendinimas

Banko aktyvių klientų skaičius viršijo 275 tūkstančius. Nuo metų pradžios mobiliosios programėlės ir interneto banko vartotojų skaičius išaugo atitinkamai 14% ir 3%, pasiekdamas 88 000 mobiliosios programėlės ir 175 000 interneto banko vartotojų.

„Citadele“ toliau didino kreditavimo apimtis privačių asmenų ir verslo įmonių segmentuose. Grupės grynasis paskolų portfelis per metus išaugo 9%, 2019 m. pirmąjį ketvirtį pasiekė 1 435 mlrd. eurų.

Taip pat augo ir grupės indėliai: pirmąjį ketvirtį Baltijos šalių rezidentų indėliai padidėjo beveik 144 mln. eurų. 2019 m. kovo 31 d. bendri grupės klientų indėliai pasiekė 2,784 mlrd. eurų, t.y., nuo 2018 m. pabaigos padidėjo 5%.

Atsakingas rizikos ir likvidumo valdymas

Grupės kapitalo pakankamumo rodiklis pasiekė 19,1%, palyginus su 18,7% 2018 m. pirmąjį ketvirtį. Kapitalo pakankamumo rodiklis atspindi pagrindinės veiklos pelningumą ir akcininkų norą išlaikyti tvirtą kapitalo padėtį. Grupės likvidumo pozicija taip pat išliko stipri – grupės padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) buvo 278%, o paskolų ir indėlių santykis laikotarpio pabaigoje pasiekė 52%.

Bankas su geriausiu klientų aptarnavimu Latvijoje

2018 metais bendrovė „Dive“, viena iš pirmaujančių klientų aptarnavimo vertinimo ir gerinimo įmonių Centrinėje ir Rytų Europoje, pripažino „Citadele“ banką vienu iš geriausią klientų aptarnavimą užtikrinančių bankų Latvijoje ir Lietuvoje.„Citadele“ jau ketvirtą kartą buvo pripažinta banku, geriausiai klientus aptarnaujančius Latvijoje, o Lietuvoje – „Citadele“ užėmė antrą vietą pagal tyrimo rezultatus.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai