Paziņojumi

2018.gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2018. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

22.02.2018. 2017. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
22.02.2018. Gada pārskats par 2017. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2018. 2018. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2018. 2018. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2018. Starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2018. gada 30. jūnijam (nerevidēts)
30.11.2018. 2018. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

Paziņojumi

23.08.2018. Precizējums par kreditoru prasību iesniegšanas datumu saistībā ar AB „Citadele” bankas (Lietuva) reorganizāciju
18.07.2018. AS “Citadele banka” pieņēmusi galīgo lēmumu mainīt AB “Citadele” bankas juridisko statusu no meitas sabiedrības uz filiāli
18.06.2018. AS “Citadele banka” valdei pievienojas Kaspars Jansons
15.06.2018. Izmaiņas finanšu kalendārā
31.05.2018. Citadeles grupa 2018. gada 1. ceturksnī turpina izaugsmi
15.05.2018. “Moody's Investors Service” pozitīvi novērtē Citadeles stabilitāti
27.04.2018. Kaspars Jansons apstiprināts par bankas Citadele valdes locekli
25.04.2018. AS „Citadele banka” saņēmusi apstiprinājumu no Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas par meitas sabiedrības AB „Citadele” bankas juridiskā statusa maiņu uz filiāli
20.04.2018. AS “Citadele banka” pieņēmusi lēmumu mainīt AB “Citadele” bankas juridisko statusu no meitas sabiedrības uz filiāli
02.03.2018. Moody's Investors Service pozitīvi novērtē Citadeles stabilitāti
22.02.2018. AS "Citadele banka" paziņo par stabilu izaugsmi un pelnītspēju 2017. gadā
29.01.2018. AS “Citadele banka” valdei pievienojas Johans Akerbloms (Johan Åkerblom)
20.12.2017. AS “Citadele banka” 2018. gada finanšu kalendārs
30.11.2017. AS “Citadele banka” padome par bankas finanšu direktoru apstiprina Johanu Akerblomu
30.11.2017. AS “Citadele Banka” 2017. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
29.11.2017. Citadeles jaunākās subordinētās obligācijas tiek iekļautas “Nasdaq Riga” biržas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā
21.11.2017. Citadele veiksmīgi piesaista €20m Otrā līmeņa kapitālu, emitējot 10 gadu obligācijas ar 5.5% kupona likmi
09.11.2017.  Citadeles subordinēto obligāciju piedāvājuma periods drīzumā sāksies
08.11.2017. Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprina AS „Citadele banka“ EUR 25,000,000 Otrās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas pamatprospektu
01.11.2017. Moody's Investor Service apstiprina AS “Citadele banka” kredītreitingu
24.10.2017. AS “Citadele banka” plāno emitēt jaunas subordinētās obligācijas
31.08.2017. AS “Citadele banka” 2017. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats un revidētais 6 mēnešu starpperioda finanšu pārskats
02.08.2017. AS “Citadele banka” valdei pievienojas Uldis Upenieks un Slavomirs Mizaks (Slavomir Mizak)
29.06.2017. Izmaiņas AS „Citadele banka” statūtos
31.05.2017. AS ”Citadele banka” 2017. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats
08.05.2017. AS "Citadele banka” padomē darbu sāk Ketrīna Eštone
19.04.2017. Moody’s paaugstina AS “Citadele banka” kredītreitingu par divām pakāpēm
28.02.2017. AS "Citadele banka" 2016. gada auditētais finanšu pārskats
23.02.2017 Izmaiņas AS „Citadele banka” padomes sastāvā
09.01.2017. Moody's apstiprina AS “Citadele banka” kredītreitingu
04.01.2017. AS “Citadele banka” atmaksā subordinēto aizdevumu VAS “Privatizācijas aģentūra”  
28.12.2016. AS “Citadele banka” paziņojums par izcelsmes dalībvalsti
23.12.2016. AS “Citadele banka” 2017.gada finanšu kalendārs
19.12.2016. AS “Citadele banka” padomē ievēlēti jauni locekļi
16.12.2016. AS “Citadele banka” valdei pievienojas Vladislavs Mironovs