AS “Citadele banka” 2018. gada finanšu kalendārs

20.12.2017 9:55

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2018. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

22.02.2018. 2017. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
22.02.2018. Gada pārskats par 2017. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2018. 2018. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2018. 2018. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
Starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2018. gada 30. jūnijam kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
30.11.2018. 2018. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

 

Papildu informācija:

Baiba Ābelniece

Ārējās komunikācijas vadītāja

Tālrunis: +371 67010326; +371 26624221

E-pasts: baiba.abelniece@citadele.lv

 

Mihails Goļevs

Finanšu institūciju daļas vadītājs

Tālrunis: +371 67778585

E-pasts: mihails.golevs@citadele.lv

 

Santa Daniela Kanaška

Investoru attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67010991

E-pasts: IR@citadele.lv

 

< atpakaļ pie Paziņojumiem