AS “Citadele banka” atmaksā subordinēto aizdevumu VAS “Privatizācijas aģentūra”

04.01.2017

2017. gada 4. janvārī AS “Citadele banka” ir veikusi subordinētā aizdevuma atlikušās pamatsummas pirmstermiņa atmaksu valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” 34.7 miljonu eiro un uzkrāto procentu maksājumu 0.98 miljonu eiro apmērā.

2016. gada 6. decembrī AS “Citadele banka” emitēja subordinētās obligācijas 40 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar Pamatprospektu, viens no obligāciju emisijas mērķiem bija pirmstermiņa subordinētā aizdevuma atmaksa valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra”. Pārējos ieņēmumus paredzēts izmantot vispārējo komercdarbības mērķu nodrošināšanai un AS “Citadele banka” kapitāla struktūras tālākai stiprināšanai.

 

Ilona Frīdmane

Investoru attiecību vadītāja

Telephone: +371 67010183

E-mail: IR@citadele.lv

 

< atpakaļ uz paziņojumiem