Izmaiņas AS „Citadele banka” statūtos

Lai stiprinātu un nodrošinātu vēl labāku AS „Citadele banka” korporatīvo pārvaldību, 2017. gada 29. jūnija Akcionāru pilnsapulcē tika apstiprinātas izmaiņas AS „Citadele banka” statūtos, kas paredz valdes locekļu skaita palielināšanu no pieciem līdz astoņiem valdes locekļiem.

Paredzēts, ka esošais Valdes sastāvs tiks papildināts ar trīs jauniem valdes locekļiem, kuri katrs būs atbildīgi par vienu no sekojošām darbības jomām - darbības atbilstību,  tehnoloģiju attīstību un stratēģiju, un finanšu jautājumiem.

Informācija par jaunajiem Valdes locekļiem tiks paziņota pēc Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas apstiprinājuma saņemšanas.

        

Ilona Frīdmane

Investoru attiecību vadītāja

Tālrunis: +371 67010183

E-mail: IR@citadele.lv

 

< back to Announcements