Izmaiņas finanšu kalendārā

15.06.2018 16:33

AS “Citadele banka” informē, ka ir veiktas izmaiņas Starpperioda finanšu pārskata par 6 mēnešu periodu līdz 2018. gada 30. jūnijam formātā.

Atjaunotais AS “Citadele banka” finanšu kalendārs:

22.02.2018. 2017. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
22.02.2018. Gada pārskats par 2017. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2018. 2018. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2018. 2018. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
Starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2018. gada 30. jūnijam (nerevidēts)
30.11.2018. 2018. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

 

Papildu informācija:

Ieva Prauliņa

Korporatīvās komunikācijas vadītāja

Tālrunis: +371 67010172; +371 29373305

E-pasts: Ieva.Praulina@citadele.lv

 

Mihails Goļevs

Investoru attiecību vadītājs

Tālrunis: +371 67778585

E-pasts: Mihails.Golevs@citadele.lv

 

Santa Daniela Kanaška

Investoru attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67010991

E-pasts: IR@citadele.lv

 

< atpakaļ pie Paziņojumiem