Paziņojumi

2017.gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2017. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2017. 2016. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
01.03.2017. Gada pārskats par 2016. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
31.05.2017. 2017. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2017. 2017. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
31.08.2017. Starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017. gada 30. jūnijam kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
30.11.2017. 2017. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

Paziņojumi

09.11.2017.  Citadeles subordinēto obligāciju piedāvājuma periods drīzumā sāksies
08.11.2017. Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprina AS „Citadele banka“ EUR 25,000,000 Otrās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas pamatprospektu
01.11.2017. Moody's Investor Service apstiprina AS “Citadele banka” kredītreitingu
24.10.2017. AS “Citadele banka” plāno emitēt jaunas subordinētās obligācijas
31.08.2017. AS “Citadele banka” 2017. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats un revidētais 6 mēnešu starpperioda finanšu pārskats
02.08.2017. AS “Citadele banka” valdei pievienojas Uldis Upenieks un Slavomirs Mizaks (Slavomir Mizak)
29.06.2017. Izmaiņas AS „Citadele banka” statūtos
31.05.2017. AS ”Citadele banka” 2017. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats
08.05.2017. AS "Citadele banka” padomē darbu sāk Ketrīna Eštone
19.04.2017. Moody’s paaugstina AS “Citadele banka” kredītreitingu par divām pakāpēm
28.02.2017. AS "Citadele banka" 2016. gada auditētais finanšu pārskats
09.01.2017. Moody's apstiprina AS “Citadele banka” kredītreitingu
04.01.2017. AS “Citadele banka” atmaksā subordinēto aizdevumu VAS “Privatizācijas aģentūra”  
28.12.2016. AS “Citadele banka” paziņojums par izcelsmes dalībvalsti
23.12.2016. AS “Citadele banka” 2017.gada finanšu kalendārs
19.12.2016. AS “Citadele banka” padomē ievēlēti jauni locekļi
16.12.2016. AS “Citadele banka” valdei pievienojas Vladislavs Mironovs