Paziņojumi

2019.gada finanšu kalendārs

AS “Citadele banka” finanšu pārskati 2019. gadā tiks publicēti sekojošos datumos:

28.02.2019. 2018. gada 4. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
18.03.2019. Gada pārskats par 2018. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu
24.05.2019. 2019. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
30.08.2019. 2019. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats (revidēts)
22.11.2019. 2019. gada 3.ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)

Paziņojumi