Ardievu, lētais darbaspēks! Esi sveicināta, produktivitāte!

Publicēts

Latvijas uzņēmumu noskaņojums un ekonomiskie rādītāji liecina, ka gads ir bijis veiksmīgs. Uzņēmumu attīstību veicinājusi Latvijas un Baltijas ekonomiku izaugsme. Arī eksporta valstīs ekonomika ir bijusi labvēlīga un ļāvusi mūsu uzņēmumiem izplesties ārvalstu tirgos.  Savukārt iedzīvotāju pirktspējas pieaugums veicinājis vietējā tirgū strādājošo uzņēmumu izaugsmi.

Darbaspēks un produktivitāte –  tie ir lielākie izaicinājumi, kas spilgti iezīmējās pērn, bet kļūs arvien aktuālāki arī nākamajos gados.

Ilgstoši Latvijas uzņēmēji konkurētspēju varēja balstīt salīdzinoši lētāka darbaspēka pieejamībā. Savukārt līdz ar darbaspēka resursa sadārdzināšanos, uzņēmējiem arvien nopietnāk jādomā par investīcijām jaunākajās tehnoloģijās, robotizācijā un digitalizācijā, lai mazinātu nepieciešamību pēc darbaspēka un celtu konkurētspēju, produktivitāti.

Tehnoloģiju attīstība ir ļoti strauja, un iespējas ir neiedomājamas. Lai arī jau tagad dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, mēs nenovērtējam, cik plašas ir tehnoloģiju un digitalizācijas iespējas. Turēt šo tempu ir ļoti liels izaicinājums gan uzņēmējiem, gan darbaspēkam.

Uzņēmumu attīstības plānošanā produktivitāte ir nomainījusi vienkāršotu apjomu audzēšanu. Salīdzinājumos runājot, ja vēl nesen  mērķis bija vienkārši “saražot divreiz vairāk”, tad šobrīd arvien biežāk to nomaina “saražot divreiz efektīvāk”. Šī tendence izteikti novērojama uzņēmumos, kuri ražošanā izmanto Latvijā pieejamos resursus, piemēram, kokrūpniecībā, kūdras izstrādē vai pārtikas rūpniecībā – šobrīd tie neaudzē ražošanas apjomus, bet pārkārto ražošanas procesus, investējot tehnoloģijās un iekārtās, piemēram, darbaspēku aizstājot ar robotiem.

Mēs to labi redzam, kreditējot uzņēmumus. Piemēram, ja kādreiz finansējums bija nepieciešams vēl vienas fermas būvniecībai, lai palielinātu govju skaitu, tad tagad bankas atbalsts lielākoties nepieciešams, lai iegādātos jaunākos slaukšanas, barošanas vai uzkopšanas robotus. Tā ir kopējā tendence. Tā vietā, lai audzētu apjomu,  iegādājoties papildus iekārtu, paplašinot ražotni vai palielinot darbinieku skaitu, uzņēmēji domā kā saražot par 30% vairāk jau esošajās platībās, ar esošo aprīkojumu un ar mazāku darbinieku skaitu.

Sperot šādus soļus, uzreiz ir redzams, kā palielinās konkurētspēja. Uzņēmēji apzinās, ka sasniedzot maksimālo produktivitāti, var sākt audzēt ražošanas apjomus.

Bankām kā uzņēmēju finanšu partneriem ir nozīmīga loma šajā produktivitātes audzēšanas un Latvijas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas procesā. Mūsu uzdevums ir rosināt attīstību tajās nozarēs, kur Latvija kā valsts varētu gūt lielāku pievienoto vērtību, kā arī minimizēt pārkaršanas draudus kādā no nozarēm.

Santa Purgaile
Bankas Citadele valdes locekle