Kā veicas ilgtermiņa uzkrājumiem 3.pensijas līmenī?

Publicēts

Arī pensiju 3. līmeņa uzkrājumus ir skārušas vīrusa Covid-19 izraisītās sekas, taču iedzīvotājiem, kuriem līdz pensionēšanās dienai ir vairāk nekā 5 gadi, uzkrājuma vērtības kritumam nevajadzētu sagādāt pārlieku lielu satraukumu. Lai labāk izprastu uzkrājuma svārstību saikni ar pasaules finanšu tirgos notiekošo, ir īstais brīdis ielūkoties www.manapensija.lv un iepazīties ar to, kā dažādiem līdzekļu pārvaldītājiem veicies ar pensiju 3. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu – gan ekonomikas augšupejas, gan šādos, krīzes periodos. 

Vai un kā iespējams šādas uzkrājuma svārstības vispār uztvert mierīgi? It īpaši, ja uzkrājums veidots daudzu gadu gaitā, regulāri novirzot savām vecumdienām daļu ienākumu? Jā, ja runa ir par pasaules finanšu tirgiem, tad samērā bezkaislīgi varam uzklausīt gandrīz jebkādas ziņas – lai cik šokējošas tās būtu, taču, brīdī, kad tas skar katra iedzīvotāja personīgos uzkrājumus, spilgtas emocijas ir teju vienīgais, kas raksturo valdošo noskaņojumu. Un tas ir dabiski. Tikpat dabiski, kā svārstības finanšu tirgos, līdz ar to arī pensiju 3. līmeņa uzkrājumā. Pieredzējušākie krājēji, kuri tikpat spilgti kā šodien, izdzīvoja arī 2008. gada krīzi, labi atcerās sava uzkrājuma vērtības kritumu teju par 10,5 % 2008. gada laikā. Tie, kuri toreiz iedziļinājās notiekošajā un uzticējās bankas ekspertu viedoklim, nepārskaitot uzkrājumu uz norēķinu kontu (ja vecuma ierobežojumi to ļāva) vai citu pensiju fondu, jau 2009. gada beigās varēja būt gandarīti par savu izvēli. Kādēļ? Tādēļ, ka tieši tad ekonomiskās izaugsmes un līdzekļu pārvaldītāju profesionālas rīcības rezultātā Citadeles pensiju 3. līmeņa uzkrājumi pieauga par 6% - 10% atkarībā no izvēlētā pensiju plāna.

Vidējais ienesīgums – vēljoprojām virs 4% gadā

Citadele mājas lapā, sadaļā Pensiju 3.līmenis pieejami vēsturiskie ienesīguma rādītāji katram pensiju plānam kopš darbības sākuma līdz pat 2020. gada 31.martam. Esam patiesi gandarīti, ka mūsu līdzekļu pārvaldītāja IPAS “CBL Asset Management” profesionāļu komanda ir spējusi pieņemt atbilstošus, uz ieguldītāja interesēm balstītus lēmumus, kas cauri gadiem ir nodrošinājušiis vidējo ienesīgumu 4% gadā vai pat vairāk. Šajos aprēķinos iekļauti iepriekšējās krīzes radītie uzkrājuma vērtības kritumi, vērtības samazinājums līdz š.g. 31.martam (martā vien tas bija ap -7,5% CBL Sabalansētajā un ap -10% CBL Aktīvajā pensiju plānā), kā arī atskaitījumi līdzekļu turētājam un pārvaldniekam.

Regulāras iemaksas = mazākas uzkrājuma svārstības

Ieguvēji ir visi, kuri krāj, tātad rūpējas arī par savām vecumdienām, netērējot visus līdzekļus šodienas vajadzību apmierināšanai. Taču lielāki ieguvēji ir tie krājēji, kuri savu uzkrājumu vecumdienām papildina regulāri, katru mēnesi, jo tas ļauj “noķert” izdevīgākos ieguldīšanas brīžus, kā arī mazināt kopējo uzkrājuma vērtības kritumu krīzes periodos kā šis. Būtiska nozīme, protams, ir arī pensiju plāna izvēlei – jo aktīvāks pensiju plāns (CBL Aktīvais), jo lielāks ir akciju īpatsvars tajā. Kā zināms, tieši akciju svārstības ir tās, kas būtiski ietekmē kopējo uzkrājuma vērtību, jo to cena mainās daudz straujāk un ar lielāku amplitūdu. Pensiju plāni ar mazāku akciju īpatsvaru (CBL Sabalansētais) ir “mierīgāki” savās svārstībās, līdz ar to šādos ekonomikas lejupslīdes periodos šī plāna vērtība samazinās mazāk. Šo pensiju plānu parasti izvēlās krājēji, kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir mazāk nekā 5 vai pat 10 gadi, lieki neapdraudot savu jau sakrāto kapitālu ar negaidītiem finanšu tirgu satricinājumiem.

Krīzes paiet, bet pensijas uzkrājums paliks

Pensiju 3. līmeņa uzkrājuma vērtība ir atkarīga no ieguldījumiem dažādos finanšu instrumentos – akcijās, obligācijās, valdību emitētās obligācijās, termiņdepozītos vai pieprasījuma depozītos. Līdz ar to tā ienesīgums veidojas no dažādiem avotiem un visus krīzes apstākļi neietekmē viennozīmīgi. Līdzekļu pārvaldītāja atslēgas frāze ieguldījumu izvēlē ir Līdzsvars starp risku un sagaidāmo ienesīgumu.

Esam piedzīvojuši vairākas krīzes, un katra no tām ir bijusi ar savām unikālām individuālām iezīmēm, tomēr visām krīzēm bijusi viena kopīga pazīme – tās visas ir beigušās.

Ja varam būt noderīgi ceļabiedri ar jebkādu konsultāciju, atbalstu vai skaidrojumu – esam Tavā rīcībā!

Tavs CBL Atklātais pensiju fonds