Citadele Banka

Citadele izsniegusi jau 3,2 miljonus eiro Eiropas Investīciju bankas finansējuma

Publicēts

Banka Citadele jūlija mēneša laikā parakstījusi līgumus jau par 3,2 miljonu eiro Eiropas Investīciju bankas kredītlīdzekļu izsniegšanu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam.

Pirmos Eiropas Investīciju bankas kredītlīdzekļus saskaņā kredītlīgumiem saņems lauksaimniecības, ūdenssaimniecības un ražošanas nozarēs strādājoši uzņēmumi. Kredītlīdzekļi tiks ieguldīti investīciju projektu realizācijai, kas vērsti uz ražotņu paplašināšanu un jaunu produktu ražošanu. Pirmie EIB finansējuma saņēmēji ir uzņēmumi no Vidzemes un Kurzemes.

“Tas, ka vasarā, kad vienmēr ir zemāka ekonomiskā aktivitāte, esam noslēguši līgumus jau par 3,2 miljoniem eiro EIB kredītlīdzekļu, ir labs rādītājs. Šie Eiropas Investīciju bankas kredītlīdzekļi tiks ieguldīti investīciju projektu realizācijā un ražošanas attīstībā. Ja gada sākumā uzņēmēju pieprasītākais finansējums bija apgrozāmo līdzekļu palielināšanai un ražošanas uzturēšanai, tad tagad redzam, ka uzņēmēji pakāpeniski atdzīvojas, vairs nav tik piesardzīgi investīciju plānu realizācijā un sāk realizēt iepriekšējo krīzes gadu laikā plānotos un lolotos projektus,” saka bankas Citadele Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle.

Viņa atzīmē, ka uzņēmumu aktivitātes palielināšanās galvenokārt ir skaidrojama ar Eiropas Savienības un valsts atbalsta programmu finansējuma pieejamību.

Kā ziņots, banka Citadele kopš šā gada jūlija sāka izsniegt Eiropas Investīciju bankas finansējumu mazo, vidējo un mikrouzņēmumu attīstībai. Kopumā Citadele gada laikā gatava Latvijas uzņēmējdarbībā ieguldīt vairāk nekā 100 miljonus eiro jeb 70,3 miljonus latu.

Eiropas Investīciju bankas finansējums ir pieejams ražošanas, lauksaimniecības un pakalpojumu nozarēs strādājošo uzņēmumu atbalstam. Tas sniedz iespēju uzņēmējiem saņemt kredītlīdzekļus ar fiksētu procentu likmi ilgtermiņā. Šis finansējuma veids ir kombinējams arī ar Eiropas Savienības vai valsts atbalsta instrumentiem.

“Citadeles mērķis uzņēmējdarbības sektorā Latvijā ir veicināt iekšējā tirgus aktivizēšanos, īpaši atbalstot mazos, vidējos un mikrouzņēmumus, kam atbalsts patlaban ir visvairāk nepieciešams. Mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā veido vairāk nekā 99% no visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem. Tieši mazo, vidējo un mikrouzņēmumu attīstība ir svarīgs priekšnoteikums, lai Latvijā izveidotos stabils iedzīvotāju vidusslānis un mazinātos bezdarbs,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

„Eiropas Investīciju bankas finansējums ar fiksētu procentu likmi ļauj uzņēmumam precīzi plānot un nofiksēt savus ikmēneša izdevumus, jo šie kredītlīdzekļi nav atkarīgi no LIBOR kursa izmaiņām tirgū. Turklāt ekonomisti turpmāko gadu laikā prognozē LIBOR likmju pakāpenisku paaugstināšanos,” saka bankas Citadele Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle.

„Eiropas Investīciju bankas finansējums var palīdzēt mazo un vidējo uzņēmumu aktuālajām vajadzībām – apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, izejvielu, preču, iekārtu un instrumentu iegādei, ražotņu modernizācijai un to efektivitātes palielināšanai, kā arī jaunu uzņēmējdarbības virzienu attīstīšanai, jaunu preču ražošanas un jaunu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai,” saka A. Paegle.

Eiropas Investīciju bankas finansējums ir pieejams ar fiksētu procentu likmi līdz trim gadiem, maksimālais šo kredītlīdzekļu termiņš – 10 gadi. Vienam uzņēmumam pieejamais finansējuma apjoms ir 4 tūkstoši līdz pat 12,5 miljoni eiro.

Labas lietas notiek!

Par banku Citadele

Citadele ir lielākā Latvijas vietējā banka ar filiālēm citās valstīs. Banka Citadele ir izveidota ar mērķi iedvesmot cilvēkus un uzņēmumus attīstībai, lai veicinātu reģiona izaugsmi. Tā ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Pašlaik 75% tās akciju pieder Privatizācijas aģentūrai, bet 25% un vienas akcijas īpašniece ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes