Citadele Banka

Jautājumi un atbildes par valsts garantētās atlīdzības izmaksu “Latvijas Krājbankas” klientiem

Publicēts

Kad sāksies naudas izmaksa?
Otrdien, 29. novembrī.

Līdz kuram laikam varēs saņemt naudu?
Tiesības saņemt garantēto atlīdzību noguldītājiem būs vēl 60 gadus pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās, t.i., noguldītāji varēs vērsties bankā līdz pat 2071. gadam.

Kur varēs saņemt valsts garantēto atlīdzību?
Naudu būs iespējams saņemt gan visās 42 bankas Citadele filiālēs visā Latvijā, gan izmantojot Citadeles internetbanku un piesakot tajā naudas atmaksu elektroniski.

Lai pieteiktu naudas izmaksu internetbankā, ir nepieciešams konts bankā Citadele un pieslēgta internetbanka.

Klienti, kam nebūs atvērts konts Citadelē, varēs elektroniski vai klātienē iesniegt iesniegumu ar informāciju par to, vai naudu vēlas saņemt Citadeles kontā vai kādas citas bankas kontā, vai arī vēlas izņemt skaidrā naudā. Tomēr šiem klientiem būs nepieciešams ierasties bankā, lai bankas darbinieks varētu veikt personas identifikāciju un pārliecināties, ka nauda tiek atmaksāta īstajai personai.

Kā notiks naudas izmaksa?
Slēdzot darījuma attiecības ar klientu pirmo reizi, bankai klients ir jāidentificē. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji, kam uz naudas atmaksas brīdi jau būs konts Citadelē, naudu no Citadeles varēs saņemt savā Citadeles kontā, nosūtot pieprasījumu caur internetbanku, un viņiem nebūs fiziski jāierodas bankā.

Savukārt iedzīvotāji, kam nebūs konts Citadelē, varēs elektroniski vai klātienē iesniegt iesniegumu ar informāciju par to, vai naudu vēlas saņemt Citadeles kontā vai kādas citas bankas kontā, vai arī vēlas izņemt skaidrā naudā. Bet būs nepieciešams ierasties bankā arī fiziski, lai banka varētu personu identificēt un pārliecināties, ka nauda tiek atmaksāta īstajai personai.

Cik lielu naudas summu varēs saņemt?
Citadele izmaksās tādu naudas summu, kāda katram iedzīvotājam būs norādīta Krājbankas klientu reģistrā, ko mums iesniegs FKTK. Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam valsts garantē atmaksāt naudas summu, kas nepārsniedz ekvivalentu 100 000 eiro jeb 70 280, 40 latu.

Vai naudas saņemšanai būs komisijas maksa?
Komisijas maksas netiks piemērotas attiecībā uz sākotnējo pārskaitījumu/skaidras naudas izmaksu. Tas nozīmē – neatkarīgi no tā, kuras Latvijā reģistrētas bankas kontā vēlaties saņemt naudu, tās pārskaitīšana no Noguldījumu garantiju fonda uz Jūsu kontu būs bez komisijas maksas.

Vai es varēšu daļu summas izņemt skaidrā naudā un daļu – pārskaitīt uz manu bankas kontu?
Atbilstoši līgumam ar FKTK nauda ir jāatmaksā ar vienu transakciju, līdz ar to abus veidus nav iespējams izmantot un ir nepieciešams izvēlēties – vai vēlaties saņemt naudu bankas kontā, vai izņemt skaidrā naudā.

Kādā valūtā varēs saņemt naudu?
Atbilstoši likumam nauda tiks izmaksāta latos. Ja noguldījumi ir bijuši citās valūtās, tā būs konvertēta latos. Citu valūtu noguldījumi būs pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu 22. novembrī. Citadele saņems informāciju jau par naudas summu latos, un attiecīgi to summu arī izmaksās.

Vai atlīdzība tiek veikta par visiem noguldījumiem?
Jā, likums paredz, ka atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, apmērā, kas nepārsniedz 100 000 eiro (70 280,40 latu) visos kontos kopā. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem, u.c. Par noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 eiro jeb 70 280, 40 latu, atlīdzību tiks izmaksāta pilnā noguldījuma apmērā.

Vai izmaksātajā atlīdzībā tiek iekļauti arī noguldījumu procenti?
Jā, peļņas procenti tiek iekļauti izmaksājamās atlīdzības summā, iekļaujot tos procentus, kas aprēķināti līdz 22. novembrim.

Kā tiek noteikta izmaksājamā naudas summa?
Noguldījumu piesaistītājs (Latvijas Krājbanka) savos grāmatvedības reģistros pastāvīgi nodrošina informāciju par visiem noguldītājiem, kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību saskaņā ar šā likuma noteikumiem, un garantētās atlīdzības apmēru.

Vai tiks kompensēti zaudējumi valūtas konvertācijas rezultātā?
Valsts normatīvie akti neparedz šādu kompensāciju.

Vai Noguldījumu garantiju fonda līdzekļi var palielināties vai samazināties atkarībā no Citadeles darbības finanšu rezultātiem?
Garantēto atlīdzību izmaksai paredzētie līdzekļi tiek turēti atsevišķi no Citadeles bilances. Tāpēc atlīdzību nauda nav atkarīga no Citadeles darbības, un Citadeles darbība nav atkarīga no šīs naudas. Valsts ir garantējusi tiesības saņemt garantēto atlīdzību. Banka kalpo kā instruments, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu noguldītājiem.

Cik klienti saņems valsts garantēto atlīdzību?
Pašreizējie aprēķini liecina, ka ir 235 000 personas (gan fiziskas, gan juridiskas), „Latvijas Krājbankas” klienti, kas saņems garantēto atlīdzību.

Vai nerezidenti saņems valsts garantēto atlīdzību? Cik?
Tāpat kā rezidenti, arī nerezidenti ir tiesīgi saņemt garantēto atlīdzību – kas nepārsniedz 100 000 eiro ekvivalentu latos.

Kas notiks ar pārējiem, kam Krājbankā noguldītas lielākas summas par 100 000 eiro (ap 70 000 latu)?
Attiecībā uz noguldījuma daļu, kas pārsniedz 70 280,40 latu, personas varēs pieteikt savas kā kreditora prasības kredītiestādes likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Noguldījumu garantiju fondā nav pietiekami līdzekļi; kur tiks iegūti pārējie; kā tas ietekmēs valsts budžetu?
Šobrīd NGF ir uzkrāti 149 milj. latu. Tātad, ja NGF ir 149 miljoni, tad attiecīgi pārējo FKTK kā NGF pārvaldītājs aizņemsies no Valsts kases un maksās valstij par to aizdevuma procentus.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju fonda noteikumiem pēc tam, kad Krājbankas klientiem būs izmaksāta garantētā atlīdzība, FKTK būs tiesīga palielināt maksājumu NGF. Galvenais aizņēmuma atmaksas avots būs no AS "Latvijas Krājbanka" aktīvu pārdošanas, kuri nonāks NGF kā pie pirmās kārtas LKB kreditora.

Kur var vērsties ar jautājumiem?

Uzziņu dienests 1188 (Banka Citadele pateicas uzziņu dienestam 1188 atsaucību nodrošināt informācijas sniegšanu iedzīvotājiem!)

Bankas Citadele diennakts Klientu kontaktu centrs – tālr. 6 701 0000.

Bankas Citadele filiāles visā Latvijā: www.citadele.lv/lv/contact/locations

Ja rodas neskaidrības vai sūdzības par atlīdzību izmaksu un to apmēru vai personas atzīšanu par noguldītāju, aicinām vērsties FKTK. Tālrunis: 67774800 un 67774801. Rakstveidā uz fktk@fktk.lv, Adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Fakss: 67225755.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes