Citadele Banka

Valdība atliek valstij piederošo bankas Citadele akciju pārdošanu; Citadele turpinās strādāt un attīstīties kā Latvijas valstij un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai piederoša banka

Publicēts

Valdība šodien nolēma atbalstīt pārdošanas konsultanta „Nomura International plc” priekšlikumu un atlikt bankas Citadele pārdošanu, atgriežoties pie šī jautājuma, kad būs uzlabojusies situācija starptautiskajos finanšu tirgos. „Nomura” uzskata par lietderīgu pašlaik neturpināt pārdošanas procesu, jo valsts nespētu iegūt maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu no šī darījuma.

„Nomura” rekomendē atsākt darbu pie bankas pārdošanas, kad finanšu sektorā būs atjaunojusies stabilitāte un investori būs gatavi veikt ilgtermiņa ieguldījumus.

“Eiropas finanšu situācijas kontekstā investori šobrīd nav gatavi veikt ilgtermiņa ieguldījumus banku sektorā. Lai arī bankas Citadele pārdošanas process tika uzsākts veiksmīgi, negatīvais fons izrādījās pārāk spēcīgs. Vairāki investori apliecināja, ka būtu gatavi atgriezties pie bankas iegādes darījuma, kad būs stabilizējusies situācija,” norāda “Nomura”.

“Valdības lēmums pagaidām atlikt valstij piederošo bankas Citadele akciju pārdošanu un atgriezties pie šī jautājuma, kad akciju pārdošanai būs labvēlīgāki tirgus apstākļi, ir loģisks solis un atbilst sabiedrības un valsts interesēm. Līdz akcionāru turpmākiem lēmumiem Citadele paliks esošo akcionāru – Latvijas valsts un ERAB – rokās un turpinās attīstību tāpat kā to veiksmīgi darījusi līdz šim,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

“Sabiedrības un valsts interesēs ir, lai Citadeles akcijas tiktu pārdotas par iespējami augstāko cenu. Vienlaikus bankai, tās klientiem un sabiedrībai ir svarīgi, lai banka iegūtu stabilu investoru, kas būtu gatavs ieguldīt ilgtermiņa investīcijas bankas attīstībā. Tāpēc valsts lēmums atgriezties pie jautājuma par investora piesaisti, kad tirgus situācija Eiropā būs labvēlīgāka bankas akciju pārdošanai, ir loģisks,” saka J. Jākobsons.

Viņš norāda, ka bankas akciju pārdošanas procesa apturēšana bankas darbību neietekmēs – Citadele turpinās strādāt un attīstīties, apkalpojot gan privātpersonas, gan uzņēmumus un institūcijas, gan arī strādājot kapitāla pārvaldīšanas sektorā, galvenokārt koncentrējoties tieši uz Baltijas valstu tirgu. Tāpat Citadele turpinās atmaksāt valstij tās savulaik noguldīto finansējumu.

Patlaban 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas pieder Latvijas valstij VAS “Privatizācijas aģentūra” personā, bet 25% un vienas akcijas īpašniece ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB).

Kā ziņots, banka Citadele šogad sāka strādāt ar peļņu ātrāk nekā paredzēja bankas restrukturizācijas plāns - jau šā gada 1. pusgadā. 2011. gada 3. ceturkšņa rezultātos Citadeles peļņas apjoms vēl palielinājās, pieaugot no 182 tūkstošiem latu līdz 3,4 miljoniem latu. Salīdzinot ar 2010. gadu, Citadele ir būtiski palielinājusi neto procentu ienākumus. Bankas Citadele likviditātes rādītājs ir 62.8%, kas ir divas reizes vairāk par regulatora prasītajiem 30%.

Kopš 2010. gada augusta banka Citadele jau četras reizes pa daļām ir atmaksājusi valstij tās ieguldīto finansējumu kopā 157,1 miljonus eiro jeb 110,4 miljonus latu no finansējuma, ko valsts iepriekš ieguldījusi bankā kā termiņnoguldījumu. Savukārt procentu maksājumos par saņemto atbalstu, tai skaitā par valsts termiņnoguldījumiem un subordinēto aizdevumu, Citadele valstij no 2010. gada augusta līdz 2011. gada decembrim ir samaksājusi 23,9 miljonus eiro jeb 16,8 miljonus latu.

Valsts noguldījumu pamatsumma, kas Citadelei vēl ir jāatmaksā, neskaitot procentus, ir 46,6 miljoni eiro jeb 32,8 miljoni latu. To Citadele valstij atmaksās nākamgad.

2011. gada 30. septembrī bankas Citadele kopējie aktīvi ir 1.2 miljardi latu (grupas - 1.4 miljardi latu). Bankas kredītu portfelis ir 621 miljons latu (grupas - 713 miljoni latu) un kapitāla un rezervju apjoms ir 85.3 miljoni latu (grupas - 83.0 miljoni latu). Kopējais noguldījumu apjoms bankā Citadele 2011. gada 3. ceturkšņa beigās sasniedzis 980 miljonus latu (grupas – 1.2 miljardus latu). Bankas Citadele kapitāla pietiekamība 2011. gada laikā ir pieaugusi. Tā ir arī augstāka nekā paredz bankas restrukturizācijas plāns. Bankas Citadele vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs.

Pēc piedāvāto pakalpojumu klāsta banka Citadele ir universāla banka. Galvenie tās pakalpojumu veidi ir: norēķinu kontu apkalpošana; maksājumu kartes; patēriņa kredīti un hipotekārie kredīti; termiņdepozīti privātpersonām un uzņēmumiem; American Express kredītkaršu izplatīšana Latvijā un Lietuvā; pensiju 2. un 3. līmeņa uzkrājumu veidošana; uzņēmumu kreditēšana un pārkreditēšana; garantijas un akreditīvi; līzings un faktorings; 3. līmeņa slēgtie pensiju fondi uzņēmumiem; dzīvības apdrošināšana; privātbaņķieru pakalpojumi un Concierge serviss; naudas līdzekļu investēšana vairāk nekā 20 000 dažādos vietējos un ārzemju investīciju fondos.

Informācija no VAS “Privatizācijas aģentūra” par bankas Citadele akciju pārdošanas atlikšanu

Valdība šodien, 27. decembrī, nolēma izvērtēt bankas pārdošanas iespējas nākamā gada oktobrī, kad Privatizācijas aģentūra un „Nomura” sagatavos izvērtējumu par aktuālo tirgus situāciju un pārdošanas procesa atsākšanu. Attiecīgi tiks veiktas izmaiņas bankas pārdošanas stratēģijā, ko iepriekš bija apstiprinājusi valdība. Ja valdība oktobrī lems pozitīvi par bankas pārdošanas procesa atsākšanu, jau interesi izrādījušie, kā arī citi potenciālie investori tiks uzaicināti iesniegt piedāvājums bankas iegādei. Lēmums par pārdošanas atlikšanu neietekmē bankas Citadele darbību, tā turpina strādāt pie restrukturizācijas plāna realizācijas. Restrukturizācijas plāns paredz, ka valstij ar laiku ir jāatgriež banka privātajā sektorā, bet tajā nav paredzēta piespiedu pārdošana, jo valstij ir jāatgūst maksimāls apjoms ieguldīto līdzekļu.

Bankas pārdošanas process tika uzsākts šā gada jūlijā. Pārdošanas konsultants “Nomura International” uzrunāja vairāk kā 100 pretendentu un oktobrī tika saņemti investoru sākotnējie piedāvājumi.