Citadele Banka

Banka Citadele enerģijas ražošanas jomā visvairāk ir finansējusi biogāzes koģenerācijas staciju būvniecību

Publicēts

Lielākā daļa no enerģijas ražošanas projektiem, ko 2011. gadā finansējusi banka Citadele, ir biogāzes koģenerācijas staciju būvniecība. Papildus šiem projektiem finansējums piešķirts arī dabasgāzes koģenerācijas stacijas būvniecībai, siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas projektu realizācijai, kā arī ir rekonstruētas divas hidroelektrostacijas, - šodien preses konferencē informēja bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

“Uzņēmumi, kas saņēmuši bankas Citadele finansējumu, biogāzes koģenerācijas staciju projektus visbiežāk realizējuši, lai attīstītu jaunu ražošanas virzienu uzņēmumā, pārveidotu ražošanu, lietderīgāk izmantotu esošos ražošanas atlikumus, kā arī enerģijas pašnodrošinājumam, un, protams, tā ir arī papildus peļņas gūšanas iespēja uzņēmumiem,” sacīja J. Jākobsons.

Viņš norādīja, ka pārskatāmas finanses, skaidrs biznesa plāns un spēja to realizēt ir galvenie priekšnosacījumi finansējuma saņemšanai no bankas. Finansējuma saņemšanas būtiskākie nosacījumi ir: dzīvotspējīgs biznesa projekts ar pamatotu nākotnes naudas plūsmu, lai uzņēmums spētu segt esošās saistības no uzņēmuma naudas plūsmas, lai investīciju perioda laikā uzņēmums no esošās naudas plūsmas spētu segt aizdevuma procentus, kā arī lai uzņēmums spētu laikā norēķināties ar banku un citiem kreditoriem un uzņēmumam būtu pietiekams pašu kapitāla īpatsvars jeb līdzfinansējums.

Kā galvenās biogāzes ražošanas projektu attīstības problēmas J. Jākobsons minēja siltumenerģijas efektīvu izmantošanu, ilgtermiņa pieredzes trūkumu uzņēmumiem biogāzes iekārtu ekspluatācijā, kā arī to, ka projektu attīstītāji bieži pārvērtē plānoto biogāzes iekārtu ražību, īpaši rūpnīcu darbības pirmajos mēnešos.

Kopumā enerģijas ražošanas projektu realizācijai 2011. gadā bankā Citadele visvairāk finansējumu saņēmuši pakalpojumu, rūpniecības un lauksaimniecības nozarēs strādājošie uzņēmumi.

Pakalpojumu nozarē strādājošie uzņēmumi saņēmuši 52% no kopējā bankas Citadele izsniegtā finansējuma enerģijas ražošanas projektu realizācijai; rūpniecības nozarē strādājošie uzņēmumi – 41% un lauksaimniecības nozarē strādājošie uzņēmumi – 23%.

Par banku Citadele

Citadele ir lielākā Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 10 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes