Citadele Banka

Andris Vilks: Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas investīcijas uzņēmumu attīstībai Latvijā var ievērojami palielināties (papildināts ar prezentācijām)

Publicēts

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas investīcijas uzņēmumu attīstībai Latvijā tuvāko divu, trīs gadu laikā var ievērojami palielināties – šodien preses konferencē atzina Latvijas Republikas finanšu ministrs Andris Vilks.

Viņš norādīja, ka “Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) tika izveidota 1991.gadā ar mērķi sekmēt pāreju uz tirgus ekonomiku un veicināt uzņēmējdarbības attīstību Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Latvija ir viena no ERAB finansējuma saņēmējvalstīm, kas šo pāreju ir veiksmīgi īstenojusi, tādēļ tuvāko divu, trīs gadu periodā Latvijas sadarbība ar ERAB kā tiešo investoru varētu pāraugt citā līmenī - atbalstot pārrobežu investīciju projektus un izmantojot Latvijas ekspertu pakalpojumus ERAB finansēto projektu īstenošanai valstīs, kuras var mācīties no Latvijas uzņēmēju labajiem piemēriem”.

A.Vilks informēja, ka kopš 1992.gada, kad Latvijas valsts kļuva par ERAB akcionāru, Latvijā ar ERAB finansējumu ir realizēti vairāki projekti, tostarp enerģētikas jomā. Finanšu krīzes laikā ERAB iesaistījās finanšu tirgus stabilizēšanas pasākumos, kļūstot par akcionāru Parex Bankā un vēlāk arī bankā Citadele.

ERAB finansējums Latvijas uzņēmējiem ir pieejams vairākās jomās, tai skaitā enerģijas drošība un enerģijas efektīva izmantošana, finanšu sektora stiprināšana kā arī eksporta sektora konkurētspējas uzlabošana. ERAB atbalstu sniedz ražošanas jomā strādājošiem uzņēmumiem, zinātņietilpīgiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas vēlas investēt energoefektivitātes pasākumos, atjaunojamās enerģijas projektos u.c.

Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons informēja, ka, lai piesaistītu ERAB finansējumu projektu realizācijai, Latvijas uzņēmumi var vērsties arī bankā Citadele – bankas speciālisti palīdzēs uzņēmējiem izvērtēt viņu projektu realizācijai piemērotākos finansējuma veidus un nodrošinās projekta virzīšanu izskatīšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā tās finansējuma piesaistei.

ERAB Centrālās un Austrumeiropas valstu biznesa direktors Žans-Marks Peteršmits (Jean-Marc Peterschmitt) informēja, ka ERAB turpina būt aktīva un ir ieinteresēta sniegt lielāku atbalstu uzņēmumiem Latvijā, kas vēlas paplašināties, investējot ārvalstīs, tai skaitā Baltijas valstīs, Polijā, NVS u.c., kā arī ārvalstu uzņēmumiem, kas plāno investīcijas Latvijā.

“Pēdējo divdesmit pārmaiņu gadu laikā mēs esam uzkrājuši vērtīgu pieredzi un zināšanas, kas ietver inovatīvus risinājumus un pieejas organizāciju un cilvēkresursu, kā arī tautsaimniecības attīstībā. Tā ir mūsu konkurētspējas priekšrocība, kuru mums ir iespējas eksportēt, piedaloties gan pašmāju, gan starptautiskajos ERAB projektos,” informē Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas izpilddirektors Dainis Locāns.

Lai mudinātu Latvijas uzņēmējus izskatīt ERAB kā iespējamu projektu finansējuma avotu, šodien, 21. martā bankā Citadele notika Finanšu ministrijas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un bankas Citadele organizēts biznesa forums uzņēmējiem un paneļdiskusija, kurā uzņēmēji tika informēti par ERAB finansējuma pieejamību, kā arī tika diskutēts par to, kādi vēl atbalsta instrumenti būtu nepieciešami uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā.

Pēc biznesa foruma notika arī Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas un ERAB pārstāvju rīkotais informatīvais seminārs par Latvijas konsultantu iespējām piedalīties ERAB konsultāciju projektos.

Prezentācijas:
Julien Mauduit - Introduction to EBRD’s activity in Power & Energy Utilities
Francesco D’Aprile – ICMCI – Present and Future
Juris Jākobsons - Citadeles pieredze enerģijas ražošanas projektu finansēšanā
Dilek Macit - Introduction and How to Get Started
Martin Ehrenberg - Selection of Consultants under EBRD’s Procurement Policies and Rules (PP&R)
Dilek Macit - Strategy for Winning Contracts
Patryk Borzęcki, Frederic Lucenet - EBRD: Manufacturing & Services
Jānis Čupāns - Atbalstāmie investīciju projekti, Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide
Viesturs Bernans, Matti Hyyrynen - EBRD in Latvia

Par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) ir starptautiska institūcija, kas 1991.gadā tika izveidota ar mērķi sekmēt pāreju uz tirgus ekonomiku un veicināt uzņēmējdarbības attīstību Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

ERAB atbalsta projektus gan privātajā, gan publiskajā sektorā, nodrošinot tiešās investīcijas finansu institūcijām, infrastruktūrai, ražošanai un tirdzniecībai. Bankas investīcijas var tikt virzītas cilvēkresursu prasmju uzlabošanai ar mērķi uzlabot tirgus efektivitāti un stiprināt institūcijas, kas atbalsta šos tirgus. Galvenās ERAB finansējuma formas ir kredīti, investīcijas pamatkapitālā un garantijas.

ERAB atbalsta prioritātes ir finanšu sektora izveide/stiprināšana, atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem un to izaugsmes veicināšana. ERAB atbalsta arī pašvaldību un vides infrastruktūras sektorus, enerģētikas efektivitātes pasākumus, kā arī projektus lauksaimniecības, telekomunikāciju un transporta sektoros; lielo uzņēmumu pārstrukturizācija, kā arī investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā. Pašreiz ERAB darbojas 29 valstīs. ERAB ir apvienojušies 63 biedri (61 dalībvalsts, kā arī Eiropas Kopiena un Eiropas Investīciju banka), un tās centrālā pārstāvniecība atrodas Londonā.

Par banku Citadele

Citadele ir lielākā Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 10 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes