Citadele Banka

Paaugstinās Citadeles grupas meitas sabiedrību darbības efektivitāti

Publicēts

Lai paaugstinātu Citadeles grupas meitas sabiedrību darbības efektivitāti, bankas Citadele padome un bankas valde ir vienojusies par bankas grupas uzņēmumu vadības komandas uzdevumu pārdali.

“Bankas Citadele restrukturizācijas posms šobrīd ir veiksmīgi noslēdzies, Citadele Latvijas valstij pirms termiņa ir atmaksājusi visus valsts termiņnoguldījumus un stabili nostājusies pati uz savām kājām. Citadele 2011.gadu ir noslēgusi ar labākiem darbības rezultātiem nekā bija iepriekš plānots, un arī šā gada pirmajā ceturksnī banka darbojas veiksmīgi. Šobrīd mums ir svarīgi pievērst vairāk uzmanības bankas meitas sabiedrību biznesam, paaugstināt to darbības efektivitāti un rezultativitāti,” saka bankas Citadele padomes priekšsēdētājs Klāvs Vasks.

Līdz ar bankas vadības komandas uzdevumu pārdali, no šā gada maija Juris Jākobsons pastiprināti pievērsīsies bankas meitas sabiedrību darba pārraudzīšanai un darbosies vairāku bankas Citadele grupas uzņēmumu padomēs, lai stiprinātu to darbības efektivitāti un rezultatīvos rādītājus. Viņš ieņems Citadeles meitas bankas Lietuvā AB „Citadele” bankas padomes priekšsēdētāja amatu un padomes locekļa amatu Citadeles meitas bankā Šveicē AP Anlage&Privatbank AG. Juris Jākobsons turpinās darbu kā IPAS “Citadele Asset Management” padomes priekšsēdētājs un Citadeles meitas sabiedrību AAS “Citadele Life” un AS “Citadele atklātais pensiju fonds” padomes loceklis. Līdz ar darbu meitas sabiedrību padomēs, Juris Jākobsons atstās bankas Citadele valdes priekšsēdētāja amatu.

“Šobrīd mums, visai bankas grupai, ir svarīgi vairāk uzmanības pievērst Citadeles meitas sabiedrību attīstībai. Tāpēc Citadeles padome un mēs – bankas valde – esam vienojušies par bankas grupas uzņēmumu vadības komandas uzdevumu pārdali, lai paaugstinātu Citadeles grupas meitas uzņēmumu darbības efektivitāti. Tā kā es turpmāk aktīvi darbošos Citadeles grupas meitas uzņēmumu padomēs un pārraudzīšu vairāku bankas meitas sabiedrību valžu darbu, tad tas darba intensitātes ziņā nav apvienojams ar darbu bankas valdē. Vadības komandas uzdevumu pārdales rezultātā mēs vēlamies veicināt vēl straujāku Citadeles attīstību ne tikai Latvijā, bet visas bankas grupas ietvaros, kas bez Latvijas aptver vēl 10 citas valstis,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

Kā informē Citadeles padomes priekšsēdētājs Klāvs Vasks, tuvāko mēnešu laikā bankas padome operatīvi un atbilstoši augstākajiem korporatīvās pārvaldības standartiem organizēs bankas Citadele valdes priekšsēdētāja amata kandidāta atlases procesu. Kandidātu izvērtēšanas procesā padome rīkosies atbilstīgi labas pārvaldības praksei. “Šobrīd vadības komandas profesionālais līmenis un pieredze ir pietiekoši augsti, līdz ar to kandidātiem būs izvirzītas konkrētas, stingras prasības. Padome savlaicīgi informēs sabiedrību par iespējamajām izmaiņām bankas valdē,” saka K. Vasks.

Bankas Citadele valdes priekšsēdētāja funkcijas no 1. maija pildīs valdes loceklis un prokūrists Guntis Beļavskis, kura pārziņā šobrīd bankā ir uzņēmumu un privātpersonu apkalpošanas direkcijas, kā arī produktu, pārdošanas un mārketinga joma. No maija bankas valde uz laiku turpinās strādāt četru valdes locekļu sastāvā, bet valdes priekšsēdētāja atlases procedūras rezultātā tuvāko mēnešu laikā valdes sastāvs tiks papildināts atbilstoši statūtiem līdz pieciem valdes locekļiem.

Bankas Citadele valdē Latvijā strādā Guntis Beļavskis; Valters Ābele, kurš ir guvis plašu auditora un finanšu konsultanta pieredzi un kura pārziņā bankā Citadele ir risku pārvaldes joma; Kaspars Cikmačs, kuram banku sektorā ir 16 gadu pieredze un kura pārziņā ir gan administratīvo pakalpojumu, gan informācijas tehnoloģiju, lietvedības, drošības, inkasācijas un banku operāciju nodrošināšanas jomas; un Filips Alards (Philip Allard), kuram ir 25 gadu pieredze finanšu sektorā un kura pārziņā bankā Citadele ir bankas finanšu un resursu pārvaldīšana.

Kā ziņots, 75 % mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25 % un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Bankas Citadele padomes priekšsēdētājs ir Klāvs Vasks, padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ieņem Juris Vaskāns, padomes locekļi ir Ģirts Freibergs, Lorenss Filips Adamss (Laurence Phillip Adams) un Džefrijs Dans (Geoffrey Dunn).

Par banku Citadele

Citadele ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 10 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes