Citadele Banka

Citadele Index: šogad Latvijā vairāk uzņēmēju plāno ieguldīt biznesa attīstībā

Publicēts

2012. gadā Latvijā vairāk uzņēmēju plāno veikt ieguldījumus savas uzņēmējdarbības attīstīšanā nekā to darījuši 2011. gadā, liecina bankas Citadele sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veiktais Citadele Index pētījums. Arī no bankām uzņēmējiem ir nepieciešamība pēc lielākiem naudas līdzekļiem ilgtermiņā, nevis pēc nelieliem īstermiņa aizdevumiem, kas saskan ar izteiktajām domām par plānotajiem ieguldījumiem.

Atbildot uz jautājumu par 2012. gada plāniem, 38% uzņēmēju atzinuši, ka šogad plāno iegādāties jaunu tehniku vai iekārtas, savukārt 2011. gadā jaunu tehniku un iekārtas bija iegādājušies 30% uzņēmēju. Arī sākt sniegt jaunus pakalpojumus vai ražot jaunus produktus šogad plāno vairāk uzņēmēju nekā pērn. Jaunus pakalpojumus šogad plāno sākt sniegt 38% uzņēmēju (pērn to darījuši 25%) un ražot jaunus produktus - 35% uzņēmēju (pērn to darījuši 21% no aptaujātajiem uzņēmējiem).

Aptaujas dati norāda, ka 2012. gadā jaunu tehniku un iekārtas salīdzinoši vairāk plāno iegādāties ražošanas nozarē strādājošie uzņēmumi (norādīja 52% ražošanas nozares uzņēmumu pārstāvju). Savukārt uzņēmumi no tirdzniecības nozares vairāk plāno pievērsties jaunu pakalpojumu vai produktu un jaunu biznesa virzienu attīstīšanai (norādīja 43% tirdzniecības nozares uzņēmēju). Uzņēmēji no reģioniem jaunu tehniku plāno iegādāties vairāk nekā uzņēmēji no Rīgas (norādīja 50% uzņēmēju no Latgales, 47% no Vidzemes, 45% no Kurzemes, 42% no Zemgales, 37% no Pierīgas, 33% no Rīgas).

2011. gadā jaunu tehniku un iekārtas visvairāk iegādājušies uzņēmumi no būvniecības nozares (norādīja 39% būvniecības nozares uzņēmēju). Jaunus pakalpojumus vai jaunus produktus visaktīvāk pērn attīstījuši ražošanas nozares uzņēmumi (30%), savukārt jaunus biznesa virzienus - tirdzniecības nozares uzņēmumi (25%). 37% uzņēmēju no Latgales, 36% no Vidzemes, 35% no Kurzemes, 34% no Zemgales, 27% no Pierīgas un 26% no Rīgas norādīja, ka 2011. gada iegādājušies jaunu tehniku.

“Banka Citadele 2011. gadā noslēdza jaunus kredītu līgumus par 134 miljoniem latu ar Latvijas uzņēmumiem un privātpersonām. Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, arī 2012. gadā turpināsim kreditēt Latvijas tautsaimniecību,” komentē bankas Citadele uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle. “Pēdējā gada laikā palielinājusies uzņēmēju interese par aizdevumiem jaunu projektu īstenošanai un biznesa paplašināšanai, tajā skaitā, jaunu eksporta tirgu iekarošanai. Lielākā daļa kredītlīdzekļu, ko esam izsnieguši bankā līdz šī gada marta beigām, ir finansējums uzņēmējdarbības attīstībai.”

Arī Citadele Index dati liecina, ka ir samazinājies to uzņēmumu skaits, kam būtu nepieciešams neliels aizdevums īslaicīgai naudas plūsmas regulēšanai, un palielinājies to uzņēmumu īpatsvars, kam ir vajadzība pēc lielākas ilgtermiņa finansējuma summas ar zemāku procentu likmi. No tiem uzņēmumiem, kam ir vajadzība pēc kredītlīdzekļiem, 25% uzņēmēju atzina nepieciešamību pēc neliela aizdevuma (27% pirms gada), bet 78% - pēc lielākas summas aizdevuma (70% pirms gada).

Salīdzinot ar pirms gada veikto pētījumu, šogad mazāk uzņēmumu plāno ņemt aizņēmumu apgrozāmo līdzekļu papildināšanai (38% šogad un 52% pirms gada), savukārt vairāk uzņēmumu plāno piesaistīt bankas finansējumu jaunu iekārtu (37% šogad un 30% pirms gada) vai autotransporta (21% šogad un 8% pirms gada) iegādei.

Uz vajadzību pēc kredītlīdzekļiem – kredīta vai kredītlīnijas – 2012. gadā norādīja 25% uzņēmumu, bet 71% aptaujā atzina, ka viņu uzņēmumam kredītlīdzekļi nav nepieciešami. Visbiežāk uz vajadzību pēc kredītlīdzekļiem norādījuši vidējo un lielo uzņēmumu vadītāji. Tāpat jāatzīmē, ka tādu uzņēmumu vadītāji, kuros pārstāvēts tikai ārvalstu kapitāls, uz nepieciešamību pēc kredītlīdzekļiem norādījuši salīdzinoši retāk nekā tādu uzņēmumu vadītāji, kuros pārstāvēts tikai vietējais vai vietējais un ārvalstu kapitāls. Uz šiem jautājumiem līdzīgas atbildes uzņēmēji snieguši arī Citadele Index pētījumā pirms gada.

Šogad vairāk uzņēmēju (14%) plāno tuvākā pusgada laikā ņemt kredītu vai kredītlīniju bankā nekā pērn (10%). Visvairāk finansējums nepieciešams ražošanas uzņēmumiem (17%), kā arī tirdzniecības (14%) un pakalpojumu (14%) nozares uzņēmumiem, liecina pētījums.

Saskaņā ar aptaujas datiem 43% uzņēmumu šobrīd ir kāds kredīts, bet 57% - nav. Salīdzinoši vairāk kredīti ir ražošanas uzņēmumiem (46%), bet mazāk – būvniecības uzņēmumiem (31%).

Par Citadele Index

Citadele Index pētījuma pamatuzdevums ir iegūt vienotu indeksu, kas raksturotu Latvijas uzņēmēju subjektīvo vērtējumu ekonomiskajam stāvoklim valstī. Citadele Index tiek aprēķināts, apkopojot un izvērtējot 750 dažādu nozaru un lieluma Latvijas uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultātus. Indekss atspoguļo arī uzņēmēju viedokli un situācijas prognozes par ekonomisko aktivitāti valstī, ekonomisko aktivitāti dažādās nozarēs, kā arī par dažādiem uzņēmumu darbības rādītājiem: rentabilitāti, apgrozījumu, finansiālo stāvokli, darbinieku skaitu, investīciju apjomu. Pēdējais Citadele Index pētījums veikts 2011. gada decembrī.

Par banku Citadele

Citadele ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele grupa ir pārstāvēta gan vietējā Latvijas tirgū, gan 10 citās valstīs. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes