Citadele Banka

Bankas Citadele grupas Lietuvā peļņa pirmajā pusgadā par 65% lielāka nekā pērn

Publicēts

AB Citadele bankas un tās meitasuzņēmums UAB Citadele faktoringas ir lizingas 2012. gada pirmajā pusē nopelnīja 8,9 milj. litus (neauditētā peļņa). Šī peļņa ir par 65% lielāka nekā tajā pašā laika posmā pagājušajā gadā.

Bankas aktīvi kopš 2011. gada 30. jūnija pieauga par 6,4%, sasniedzot 982 milj. litu šā gada 30. jūnijā. Bankas kapitāla pietiekamība 2012. gada 30. jūnijā bija 18,01% (Lietuvas centrālā banka prasa 8% pietiekamību). Jāpiezīmē, ka tas ir viens no lielākajiem kapitāla pietiekamības rādītājiem visu Lietuvas banku starpā. Bankas likviditātes rādītājs 2012. gada 30. jūnijā bija 42,58% (centrālā banka pieprasa 30%).

Gada pirmo sešu mēnešu laikā Citadele bankas izsniedza jaunus aizdevumus ar kopējo summu 37,6 milj. litu, lielākoties MVU un lauksaimniecības sektoros. Ņemot vērā to, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir vajadzīgi aizdevumi, banka aktīvi finansē attiecīgos projektus ar garantijām no INVEGA un Lauku kredītu garantijas fonda. Tas ļauj maziem uzņēmumiem saņemt aizdevumus uz attiecīgo garantiju pamata.

„Pērn ieviesām instrumentus, kas veicina peļņas izaugsmi, radījām riska pārvaldes sistēmu, un samazinājām procentu likmi dažāda veida aizdevumiem,” stāsta bankas valdes priekšsēdētāja un administrācijas vadītāja Alma Vaitkunsiene. „Pastāvīgās ienākumu augsmes pamatā ir plānoti neto procentu ienākumi, kā arī aktivitātes ar resursiem. Vienu daļu šo ienākumu investēsim, lai uzlabotu bankas pakalpojumus.”

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes