CBL Asset Management

Par slēgtā ieguldījumu fonda «Citadele Ukrainian Real Estate Fund» likvidāciju

Publicēts

Ar šo AS „Citadele banka” (turpmāk – Banka) kā Jūsu investīciju kontā esošo līdzekļu turētājbanka informē, ka slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Ukrainian Real Estate Fund” (turpmāk – Fonds) pārvaldošā sabiedrība „Citadele Asset Management Ukraine” sakarā ar Fonda darbības beigu termiņa iestāšanos (2012. gada aprīlī) ir paziņojusi par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

Atbilstoši informācijai, ko sniedza Fonda aktīvu pārvaldošā sabiedrība, lai īstenotu likvidācijas procesu, līdz 2012. gada maija vidum izveidos Fonda Likvidācijas komisiju. Ukrainas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos veiks Fonda aktīvu realizāciju, sagatavos likvidācijas pārskatu un veiks norēķinus ar Fonda ieguldītājiem.

Plānots, ka Fonda aktīvu realizāciju un naudas līdzekļu saņemšanu pabeigs līdz 2013. gada janvārim-februārim. Pēc tam trīs mēnešu laikā Fondu pārvaldošā sabiedrība veiks iegūto naudas līdzekļu izmaksu Fonda ieguldītājiem. Vienlaicīgi vēršam Jūsu uzmanību, ka naudas līdzekļu izmaksu ieguldītājiem veiks Fonda valūtā – Ukrainas grivnā, kuru Banka ieskaitīs Jūsu investīciju kontā tikai pēc saņemšanas no Fonda aktīvu pārvaldošās sabiedrības. Turpmāk ar Jūsu rīkojumu Banka var uzsākt Ukrainas tiesību aktos paredzēto Ukrainas grivnas, kas saņemta no investīcijām, konvertācijas procesu brīvi konvertējamā valūtā. Informējam, ka naudas līdzekļu pārskaitīšana no Jūsu investīciju konta uz citiem kontiem ir iespējama tikai brīvi konvertējamā valūtā.

Pēc norēķinu veikšanas ar ieguldītājiem un Fonda izslēgšanas no reģistra, Fonds tiks uzskatīts par likvidētu.

Jautājumu gadījumā lūdzam Jūs vērsties Bankā pie Jūsu klientu apkalpošanas speciālista.

Ar cieņu,
Jūsu bankas Citadele

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes