Citadele Banka

Par slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltic Real Estate Fund II” likvidāciju

Publicēts

„Citadele Asset Management” IPAS paziņo, ka 2013.gada 16.jūlijā tika sasaukta slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltic Real Estate Fund II” ieguldītāju pilnsapulce, kuras darba kārtībā bija jautājuma izskatīšana par fonda likvidācijas uzsākšanu. Pilnsapulcē ar ieguldītāju, kas pārstāv vairāk kā trīs ceturtdaļas no kopumā pārstāvētās fonda vērtības, balsīm ir pieņemts lēmums likvidēt slēgto ieguldījumu fondu „Citadele Baltic Real Estate Fund II”. Lēmums stāsies spēkā pēc viena mēneša pēc tā reģistrācijas datuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes