Citadele Banka

Paziņojums par slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltic Real Estate Fund II” likvidācijas uzsākšanu

Publicēts

”Citadele Asset Management” IPAS (Sabiedrība) paziņo, ka šī gada 16. jūlijā „Citadele Baltic Real Estate Fund II” (Fonds) ieguldītāju pilnsapulce pieņēma lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu. Pamatojoties uz Fonda prospektu, Fonda likvidatora funkcijas veiks pati Sabiedrība.

Sabiedrība informē, ka kreditoru prasījumi pret Fondu iesniedzami Sabiedrībai 3 (trīs) mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža, proti, līdz 2013.gada 19. novembrim. Kreditora prasījumi ir jāiesniedz Sabiedrībai, nosūtot tos ierakstītā pasta sūtījumā uz Sabiedrības adresi Republikas laukumā 2a, Rīga, LV–1010 vai iesniedzot tos Sabiedrībā personīgi ar atzīmi par saņemšanu.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes