Citadele Banka

Par izmaiņām kreditēšanas un kredītlimitu līgumsoda aprēķināšanas un ieturēšanas noteikumos

Publicēts

Informējam, ka no 2015. gada 1. janvāra attiecībā uz visiem kredītņēmējiem spēkā stājas 20.06.2014. Saeimas pieņemtie Latvijas Republikas Civillikuma grozījumi, kas nosaka no līdzšinējās kārtības atšķirīgus līgumsoda aprēķināšanas un ieturēšanas noteikumus un kuri tiek piemēroti neatkarīgi no tā, vai pušu starpā noslēgtā kreditēšanas līguma, tajā skaitā, maksājuma kartes kredītlimita noteikumu, redakcija to paredz, vai ne.

Par līguma saistību neievērošanu piemērotais līgumsods turpmāk vairs netiks ieturēts no nākamās klienta samaksātās summas kā pirmām kārtām izdarāms maksājums, bet gan samaksātā summa nepieciešamajā apmērā vispirms tiek novirzīta kredīta procentu samaksai, tad kredīta pamatsummas samazināšanai saskaņā ar līguma noteikumiem un tikai pēc tam - aprēķinātā līgumsoda samaksai. Savlaicīgi nesamaksātā līgumsoda summa uzkrājas kā parāds.

Gan minētās Civillikuma grozījumu prasības, gan aktuālie patērētāju tiesību aizsardzību regulējošie noteikumi, gan arī jaunākās tiesu prakses nostādnes jau ir iekļautas visu veidu kreditēšanas līgumos, kas noslēgti šī gada laikā, sākot no 2014. gada 2. janvāra.

Esošajiem klientiem - maksājumu karšu kredītlimita lietotājiem - no 01.01.2014. tiek piedāvāta iespēja tiem izdevīgākajā veidā (izmantojot Citadele internetbanku vai ierodoties jebkurā no bankas klientu apkalpošanas centriem) noformēt kredītlimita lietošanas līgumu jaunajā redakcijā.

Aicinām izmantot minēto piedāvājumu! Jautājiet savam klientu konsultantam!

No 2015. gada 1. janvāra banka ar atbilstoša tehniskā risinājuma palīdzību nodrošinās minētās līgumsodu ieturēšanas atbilstību tiesību aktu prasībām neatkarīgi no kreditēšanas līguma, kas noslēgts starp banku un konkrēto klientu, noteikumiem.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes