Citadele Banka

Latvijas Komercbanku asociācija: Kopējais banku nozares devums Latvijā – 4,39% no IKP

Publicēts

Latvijā 2013. gadā banku nozares pienesums ekonomikai kopumā bija 4,39% no IKP un vairāk nekā 23 tūkstoši darbavietu, ieskaitot multiplikatora ietekmi, tā liecina starptautiskās revīzijas un biznesa konsultāciju kompānijas KMPG Baltics SIA veiktais pētījums.

„Pakalpojumi ir Latvijā pagaidām nepietiekami novērtēta tautsaimniecības nozare. Preču ražošana nenoliedzami ir svarīga ekonomikas sastāvdaļa, taču noteikti nevajadzētu aizmirst arī pakalpojumu sfēras devumu. Tie ir visdažādākie pakalpojumi – sākot no finanšu pakalpojumiem un beidzot ar medicīnas un kultūras pakalpojumiem, kas arī būtiski veicina Latvijas izaugsmi,” komentē Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis.

Pēc KPMG aprēķiniem, banku nozares tiešais devums Latvijas IKP 2013. gadā bija 2,37%. Nedaudz vairāk par pusi (1,27% no IKP) veido banku vietējo klientu segments, nedaudz mazāk – 1,10% no IKP – banku starptautisko klientu segments. Salīdzinājumam – lauksaimniecības nozare Latvijā veido 1,6-1,8% no IKP.

Nauda no banku nozares ekonomikā cirkulē vairākkārt, sekmējot turpmāko ekonomisko aktivitāti citos sektoros. Lai noteiktu šo banku nozares netiešo ietekmi uz ekonomikas attīstību, ir ticis pielietots Eurostat aprēķinātais vidējais multiplikators finanšu pakalpojumu sektorā Eiropā –1,85.

„Šie aprēķini parāda, ka banku nozarei ir svarīga loma, jo tās pienesums IKP ir nozīmīgs. Banku nozare dod arī būtisku papildus netiešo pienesumu ekonomikai, kas ir papildus ieņēmumi uzņēmumiem IT un komunikāciju, nekustamā īpašuma, mārketinga, apsardzes un drošības, un citu pakalpojumu nozarēs. Un kreditēšanas rezultātā ekonomika tiek kopumā stimulēta,” norāda KPMG Baltics SIA direktore Evija Miezīte. „Bankas nodrošina darbavietas ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību, kā arī papildus tiek radītas darba vietas citās nozarēs. Papildus radīto darba vietu noteikšanai tiek pielietots Eiropas Komisijas aprēķinātais nodarbinātības koeficients finanšu aktivitātēm Latvijā – 2,4.”

Tomēr joprojām banku nozares apjoms Latvijā ir relatīvi mazs, salīdzinot ar citām ES valstīm ar augstāku IKP uz vienu iedzīvotāju, norāda KPMG konsultanti. Tā Latvijas banku aktīvi salīdzinājumā ar IKP 2013. gada beigās bija 124%, Luksemburgas – 1579%, Maltas – 689%, Lielbritānijas – 489%, Īrijas – 481%, Kipras – 409%, Nīderlandes – 404%, Austrijas – 348%. Vidēji banku nozares aktīvu apjoms pret IKP Eiropas Savienībā bija 297%. Mūsu kaimiņvalstīs gan banku nozares apjoms ir vēl mazāks nekā Latvijā – Igaunijā 112% un Lietuvā – 65% no IKP.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes