Citadele Banka

Uzņēmēji bankas garantijas izmanto iepirkumos un konkursos ne tikai Latvijā – to apjoms pieaug

Publicēts

Bankā Citadele noformēto tirdzniecības finansēšanas darījumu skaits 2015. gada pirmajā ceturksnī pieaudzis par 20%, salīdzinot ar tādu pašu laika periodu pērn. To skaits galvenokārt palielinājies tieši noformēto bankas garantiju un dokumentu inkaso darījumos.

Šajā periodā noformēto bankas garantiju skaits attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieaudzis par 36%. Bankas garantijas pārsvarā izsniegtas ar būvniecību saistītiem uzņēmumiem, turklāt šogad izteikti dominē garantijas ceļu būves uzņēmumiem. Bankas garantijas uzņēmumi bieži izmanto valsts un pašvaldību izsludināto iepirkumu un konkursu gadījumos, kā arī slēdzot sadarbības līgumus, lai starp partneriem nodrošinātu drošību par saistību izpildi.

„Sadarbība ar uzņēmumiem ir viena no bankas Citadele prioritātēm - bez klasiskajiem finanšu risinājumiem kā kreditēšana, līzinga pakalpojumi un maksājumu karšu apkalpošana - daudzi uzņēmēji realizē savus plānus, izmantojot bankas izsniegtās garantijas. Tās galvenokārt kalpo kā nodrošinājums, lai garantētu partnerim savu saistību izpildi vai lai uzņēmumu partneri izpildītu uzņemtās saistības. Aicinām pie mums uzzināt vairāk par garantiju izmantošanas priekšrocībām, jo līdz šī gada 15. maijam garantiju pieteikumu izskatīšana bankā Citadele ir bez maksas. Tā ir iespēja noskaidrot, vai šis finanšu risinājums konkrētam uzņēmumam kādā situācijā varētu būt noderīgs,” rosina bankas Citadele valdes locekle Santa Purgaile.

Bankas garantijas visbiežāk izmanto būvniecības, tirdzniecības nozares un citi uzņēmumi, lai justos droši, sadarbojoties ar partneriem no citām valstīm, vai piedalītos kādā izsludinātā konkursā tepat Latvijā. Bankas Citadele klientiem kā nodrošinājums garantijām bieži vien kalpo ne tikai naudas līdzekļi vai termiņdepozīts, bet arī komercķīla, hipotēka un citu personu galvojums.

Tā „RBSSKALS” grupas finanšu vadītājs Arnis Zaščerinskis atzīst, ka gadu gaitā izveidojusies pozitīva sadarbība ar banku Citadele saņemto garantiju jomā. Aktīvo garantiju apmēri regulāri svārstās ap 9-12 miljoniem eiro. „RBSSKALS” grupa pārsvarā izmanto sekojošas būvniecības garantijas – piedāvājuma garantijas, līguma izpildes garantijas, avansa garantijas, kā arī garantijas perioda garantijas u.c., kas valsts, pašvaldību un privāto pasūtītāju konkursos, pēc Arņa Zaščerinska teiktā, nepieciešamas 99,9% gadījumu. Ar garantiju atbalstu „RBSSKALS” grupa pašreiz veic būvniecības un rekonstrukcijas darbus daudzos objektos. Lielākie no tiem ir “PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” mācību un darbnīcu ēku korpusa un dienesta viesnīcas būvniecība”; “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras/Informatīvo un videonovērōšanas sistēmu ierīkošana”, veicot dzelzceļa pasažieru infrastuktūras modrnizāciju 16 Latvijas stacijās; Rēzeknes novada Maltas 1. vidusskolas un 2. vidusskolas ēku un kopējās infrastruktūras rekonstrukcija u.c.

Būvniecības uzņēmums SIA “PRO DEV” bankas Citadeles izsniegtās garantijas izmanto galvenokārt ar mērķi, lai varētu piedalīties dažādos būvniecības, rekonstrukcijas, energoefektivitātes u.tml. paaugstināšanas iepirkumu konkursos. Vienā projektā visbiežāk nepieciešamas vairāku veidu garantijas, piemēram, līguma izpildes un garantijas laika risku nodrošināšana. Ja projekta pasūtītāja prasītā garantiju summa uzņēmumam būtu jānodrošina no ikdienas naudas plūsmas, tas nozīmētu līdzekļu iesaldēšanu, kas savukārt neveicina attīstību, apliecina SIA “PRO DEV” valdes loceklis Juris Spīķis. Piemēram, SIA “PRO DEV” pašreiz Rīgā ar bankas Citadele izsniegtajām garantijām Latvijas Hidroekoloģijas institūtā veic projektu: “Darbnīcu ēku rekonstrukcija par biroja ēku ar laboratorijām”, kura kopējā līgumsumma ir 710 tūkstoši eiro. Juris Spīķis atzīmē, ka garantiju saņemšanā būtisks ir arī labs serviss, savlaicīga dokumentu noformēšana u.tml.

„Bankā līgumu par garantijas izsniegšanu pārsvarā noformējam 2-3 darba dienās, ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts, vai divās nedēļās, ja ir cita veida nodrošinājums. Protams, galvenokārt noformēšanai nepieciešamais laiks atkarīgs no visu iesaistīto pušu operativitātes. Savukārt garantiju noformēšanu un izsniegšanu jau noslēgta līguma ietvaros varam paveikt dažu stundu līdz vienas darba dienas laikā," apstiprina Santa Purgaile.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes