Banka Citadele

Sargājiet savus datus!

Publicēts

Atgādinām par nepieciešamību sargāt savus internetbankas un karšu datus un aicinām klientus uzmanīties - nereaģēt uz sms īsziņām un e-pastiem, kas aicina pieslēgties internetbankai un ievadīt internetbankas vai maksājumu kartes datus.

Šādi sūtījumi nenāk no bankas. Banka šādu informāciju klientam nekādā gadījumā nejautās.

Pieslēdzoties internetbankai, nekad neizmantojiet ārējus linkus (adreses, kuras norādītas citās interneta lapās, e-pastos, īsziņās). Lai pieslēgtos Citadeles internetbankai, adreses logā jāievada online.citadele.lv vai www.citadele.lv