Vēsture

Citadele banka tika reģistrēta kā akciju sabiedrība 2010. gada 30. jūnijā. Savu darbību banka uzsāka 2010. gada 1. augustā. Citadele tika dibināta, īstenojot 2010. gada pavasarī LR Ministru kabineta apstiprināto EK restrukturizācijas plānu, saskaņā ar kuru tika paredzēts, ka AS Citadele banka pārņem atsevišķus AS „Parex banka” aktīvus un saistības, kā arī citas lietas. Uzņēmuma pāreja notika 2010. gada 1. augustā. Citadele, Latvijas Privatizācijas Aģentūra un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) 2010. gada 30. jūnijā parakstīja vienošanos, saskaņā ar kuru ERAB iegādājoties 25% + 1 akciju kļuva par Citadele akcionāru.

Pēc iepirkuma procesa, Latvijas valdība nolēma pārdot tai piederošos 75% bankas akciju RA Citadele Holdings LLC un starptautiskai investoru grupai. EBRD saglabāja tai piederošo 25% - 1 akciju. Darījums tika pabeigts 2015. gada aprīlī.

Bankas attīstība

2016

 • Euromoney Awards of Excellence - Citadele ieguva galveno balvu „Centrāleiropas un Austrumeiropas labākās bankas pārvērtības” nominācijā, ko ik gadu izsniedz Euromoney žurnāls kategorijā „Euromoney Awards of Excellence”

2015

 • Izmaiņas īpašnieku sastāvā  – 2015. gada aprīlī Timotija Kolinsa (Timothy Collins) dibinātā „Ripplewood Advisors LLC” vadīts investoru konsorcijs noslēdza akciju iegādes darījumu ar VAS  „Privatizācijas aģentūra” (LPA), īpašumā iegūstot 75% plus vienu Citadele akciju. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai pieder 25% mīnus viena akcija bankas kapitāla.
 • Jauns bankas padomes sastāvs - 2015. gada aprīlī pirmajā akcionāru sapulcē apstiprina Citadele jauno padomi, kurā darbu uzsāk Ripplewood, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvji, kā arī neatkarīgais padomes loceklis.
 • Atcelti EK ierobežojumi – Līdz privatizācijas noslēgumam 2015. gada aprīlī,  Citadele darbojās saskaņā ar Eiropas Komisijas Restrukturizācijas plānu. Plāns paredzēja virkni saistību un ierobežojumu bankas darbībā, tādu kā ierobežojumus kredītu un depozītu apjomiem Baltijas valstīs,  ierobežojumus kapitāla pietiekamības rādītājam, dividenžu izmaksas aizliegumu, u.c.
 • Paaugstināts reitings - starptautiskā reitingu aģentūra "Moody's Investors Service" paaugstināja Citadele ilgtermiņa depozītu reitingu no B2 uz B1. Turklāt "Moody's" mainīja savu ilgtermiņa reitinga pārskatīšanas prognozi Citadele bankai uz "pozitīva".

2014

 • Eiro ieviešana - gadu mijā līdz ar Latvijas pievienošanos eiro zonai bankā Citadele sekmīgi norit IT sistēmu pārslēgšana un automātiskā latu konvertācija uz eiro. Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Igaunijas Ministru prezidents Andruss Ansips, Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs izņem savas pirmās eiro banknotes no Citadeles bankomāta.

2013

 • Moody’s Investors Service paaugstina Citadeles koncerna reitinga nākotnes prognozi – 2013. gada 3. ceturksnī Moodys paaugstina reitinga nākotnes prognozi no negatīvas uz stabilu, saglabājot nemainīgu koncerna pašreizējo reitingu B2/Not Prime/E+.
 • Atsākts privatizācijas process - 2013. gada oktobrī Ministru kabinets atbalsta finanšu konsultanta atlases komisijas rekomendāciju slēgt līgumu ar starptautisku investīciju banku Societe Generale SA, kuras uzdevums ir noteikt valstij labāko investoru piesaistes modeli bankai Citadele, kā arī veikt investoru piesaisti.
 • Finanšu žurnāls „EUROMONEY” atzinis banku Citadele par labāko vietējo banku Latvijā. Citadeles grupa kopumā saņēmusi desmit „EUROMONEY” apbalvojumus, deviņi no tiem par darbību Latvijā, savukārt par darbību Lietuvā bankai piešķirts tituls kā labākajai klientu attiecību veidotājai.
 • American Express lojalitātes programma Membership Rewards® tiek ieviesta Latvijā. Latvijā to piedāvā Citadele, kas ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā, kam ir tiesības emitēt American Express maksājumu kartes.
 • GE Money Bank iziet no Latvijas tirgus - GE Money Bank un Citadele paraksta līgumu par GE Money Bank iedzīvotāju un uzņēmumu norēķinu kontu apkalpošanas, depozītu, krājkontu un kredītu nodošanu bankai Citadele. Darījums paredz arī GE Money Asset Management fondu un pensiju 2. un 3. līmeņa plānu pārvaldīšanas nodošanu Citadeles grupas uzņēmumam IPAS „Citadele Asset Management”.
 • Reitingu aģentūra Moody’s Investors Service paaugstina Citadeles grupas reitinga nākotnes prognozi no negatīvas uz stabilu, saglabājot nemainīgu Citadeles grupas esošo reitingu B2/Not Prime/E+.

2012

 • Citadele atmaksā Valsts termiņdepozītu un samaksā papildus kompensāciju par valsts atbalsta saņemšanu - Citadele pirms termiņa LR Finanšu ministrijai atmaksā pēdējo valsts termiņnoguldījuma maksājumu 46,94 miljonu eiro apmērā, līdz ar to atmaksājot Latvijas valstij visu tās termiņnoguldījumu 203,7 miljonu eiro. Citadeles darbības rezultāti ļauj Citadelei pārskaitīt Latvijas Valsts Kasei 3,5 miljonus latu kā papildus kompensāciju par savulaik saņemto valsts atbalstu. 2011. gada rezultāti tiek koriģēti atbilstoši Starptautiskajiem Grāmatvedības Standartiem.
 • Bankas vadības komandu papildina jauni profesionāļi – Bankas Padome apstiprina Gunti Beļavski Valdes Priekšsēdētāja amatā. Santa Purgaile tiek apstiprināta Valdes loceļa amatā.
 • Citadele saņēmusi visaugstāko novērtējumu un ir atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijā 2012. gada veiktajā Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta veiktā pētījumā “Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs”