CBL Asset Management

Par izmaiņām „Citadele Asset Management” IPAS padomes sastāvā un veiktajiem grozījumiem pārvaldāmo ieguldījumu fondu prospektos un nolikumos

Опубликовано

„Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2014.gada 26.jūnijā stājās spēkā AS „Citadele banka” padomes lēmums par izmaiņām Sabiedrība padomē.

Ar 2014.gada 4.jūliju Sabiedrības padome ir ievēlēta šādā sastāvā: padomes priekšsēdētājs Juris Jākobsons, padomes priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs un padomes loceklis Aldi Paegle. Juris Jākobsons un Vladimirs Ivanovs jau iepriekš ir strādājuši padomes sastāvā, savukārt Aldis Paegle ir ievēlēts pirmo reizi.

Aldim Paeglem  ir 12 gadu darba pieredze finanšu nozarē, no tiem pēdējos 7 gadus viņš strādājis AS Parex banka un vēlāk AS Citadele banka. Kopš 2010.gada vadījis AS „Citadele banka” Finanšu daļu un Finanšu un resursu direkciju, kā arī bijis Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas komitejas priekšsēdētājs. šobrīd Aldis Paegle ieņem AS "Citadele banka" valdes locekļa amatu. Aldim Paeglem ir augstākā izglītība – iegūts profesionālais grāds Biznesa vadībā Vidzemes Augstskolā.

Sabiedrība paziņo, ka 2014.gada 21.jūlijā valdes sēdē tika apstiprināti un stājās spēkā grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos un nolikumos, kas saistīti ar Sabiedrības padomes sastāva izmaiņām, kā arī veikti atsevišķi redakcionāli labojumi, kā piemēram, svītrotas atsauces uz Latvijas latiem, nosaukums “atvērtais ieguldījumu fonds” aizstāts ar nosaukumu “ieguldījumu fonds”, aktualizēta informāciju par fondu zvērinātiem revidentiem un Sabiedrības licencēm utt.

Minētie grozījumi tika veikti Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu: “Citadele Baltic Sea Equity Fund”, “Citadele Eastern European Fixed Income Funds”, “Citadele Global Emerging Markets Bond Fund”, “Citadele Russian Equity Fund” un “Citadele Strategic Allocation Funds” prospektos un nolikumos.