„Citadele“ bankas

AB „Citadele“ banko dukterinė lizingo bendrovė pradėjo teikti lizingo paslaugas su INVEGA garantijomis

Paskelbta

AB „Citadele“ banko dukterinė lizingo bendrovė, siekdama didinti mažų ir vidutinių įmonių finansavimo apimtis, pradėjo teikti lizingo paslaugas su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGOS) garantijomis. INVEGA jau suteikė pirmąją lizingo garantiją bendrovei „Citadele faktoringas ir lizingas“ už UAB „Girios tyla“ lizingo būdu įsigyjamą miškininkystės veiklai plėtoti reikiamą turtą. Ši garantija jau yra septinta lizingo bendrovėms suteikta INVEGOS garantija. Planuojama, kad ateityje tokių projektų, dėl jų sąlygų patrauklumo klientui, tik daugės.

UAB „Girios tyla“, atliekančios miško kirtimo, sortimentų (stambios ir smulkios medienos) ištraukimo ir kitas ūkines paslaugas Lietuvoje, direktorius Algirdas Kruopas teigia, kad lizingo būdu su INVEGOS garantija įsigyta aštuonratė medvežė gerokai pastiprins bendrovės pajėgumus ir išplės verslo galimybes.

„Džiaugiamės, kad INVEGA lizingo garantijos atranda savo paklausą ir prisideda prie įmonių verslo plėtros, palankesnėmis sąlygomis įsigyjant įmonėms reikalingą įrangą. Mūsų siūlomos priemonės padeda įmonėms ne tik lengviau gauti finansavimą verslui, bet ir sutaupyti – INVEGOS garantija įmonėms suteikia galimybę mokėti mažesnę pradinę įmoką bei gauti lizinguojamo turto palūkanų kompensavimą“, – teigia INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka.

„Pasidalindami rizika su INVEGA, galime finansuoti mažesnio likvidumo turtą bei paskatinti įmones investuoti. Kadangi INVEGA kompensuoja 50 proc. kliento sumokamų palūkanų, tokiu būdu mažėja finansinė našta klientui“, – partnerystės su INVEGA naudas klientams vardija „Citadele faktoringas ir lizingas“ direktorius Aurimas Tomas Staškevičius.

Maksimali lizingo garantijos suma gali siekti iki 5 mln. litų. Lizingo garantija negali viršyti 70 proc. finansuojamos lizinguojamo turto sumos.

UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ yra AB „Citadele“ banko dukterinė bendrovė Lietuvoje. AB „Citadele“ bankas jau seniai glaudžiai bendradarbiauja su INVEGA. Banko ir INVEGOS partnerystė įgavo pagreitį dar 2006 m., o šiemet „Citadele“, lyginant su kitais bankais Lietuvoje, užima pirmąją vietą finansuojant smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmones su INVEGA garantijomis.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teikia iki 80 proc. garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už smulkiųjų ir vidutinių verslo subjektų imamas paskolas ir (ar) lizingą. Garantuotas paskolas bei lizingą gali gauti įmonės, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, ir fiziniai asmenys, užsiimantys verslu (individualia veikla, turintys verslo liudijimą). Maksimalus garantijos dydis – 5 mln. Lt. SVV subjektams kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų, o skolinantiems iš Verslumo skatinimo fondo kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų, nepriklausomai nuo to, ar INVEGA garantija buvo suteikta ar ne. Be to, INVEGA administruoja priemonę „Parama pirmajam darbui“, skirtą jaunimo užimtumui skatinti. Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai