„Citadele“ bankas

Atnaujintos vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų sprendimo taisyklės

Paskelbta

Gerbiami Klientai,

Informuojame, kad 2016 m. sausio 28 d. Lietuvos bankas patvirtino atnaujintas Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisykles, pagal kurias Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų, papildomų investicinių paslaugų teikėjų ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatorių ginčus, kylančius iš finansinių, papildomų investicinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties arba susijusius su ja, jeigu šiai sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Su atnaujintomis taisyklėmis galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos:
Lietuvos banke, Gedimino pr. 6, Vilnius,
Totorių g. 4, Vilnius (korespondencijai),
www.lb.lt.