„Citadele“ bankas

„Citadele“ bankas Lietuvoje per 2015 m. uždirbo 13,6 karto daugiau nei 2014 m.

Paskelbta

„Citadele“ bankas Lietuvoje 2015 m. uždirbo 3,4 mln. eurų grynojo pelno ir tai yra 13,6 karto daugiau nei 2014 m. „Citadele“ grupė Lietuvoje (bankas kartu su lizingo bendrove) pernai uždirbo 14,2 karto daugiau nei 2014 m.

„Praėję metai „Citadele“ grupei buvo itin reikšmingi. Vienu svarbiausių įvykių laikome tai, kad pernai bankas sustiprėjo naujais akcininkais – 75 % „Citadele” akcijų įsigijo JAV investuotojų grupė „Ripplewood Advisors LLC“. Lietuvoje nuosekliai augome visose pagrindinėse banko veiklos srityse: stabiliai augo indėlių portfelis, daugiau nei 64 % didėjo verslo paskolų apimtys, ypač reikšmingai, net 139 %, paaugo naujų vartojimo kreditų išdavimo rezultatai, atitinkamai augo ir grynosios palūkanų pajamos. 2015 m. bankas uždirbo pelno ir iš sėkmingos iždo veiklos – iš prekybos vertybiniais popieriais. Efektyviai sumažinome administracines banko išlaidas. Pagerėjo paskolų portfelio kokybė, pernai suformuoti mažesni atidėjiniai nei 2014 m.”, – sako Skirmantas Jareckas, „Citadele” banko valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas.

„Į kliento poreikius ir į aptarnavimo kokybę orientuota banko strategija „Citadele“ bankui užtikrino pirmąją vietą tarp bankų klientų aptarnavimo srityje. Tai parodė metų pabaigoje tyrimų bendrovės „Dive Lietuva“ atliktas bankų sektoriaus klientų aptarnavimo kokybės tyrimas“, – teigia S. Jareckas. „Citadele“ banko bendras paskolų portfelis 2015 m. pabaigoje sudarė 236,8 mln. eurų, per metus paskolų portfelis paaugo 31,5 %

Banko verslo paskolų portfelis 2015 m. pabaigoje sudarė 130,1 mln. eurų, per metus padidėjo 64,4 %

„Citadele“ banko išduotų vartojimo paskolų portfelis 2015 m. pabaigoje siekė 5,6 mln. eurų, nuo metu pradžios padidėjo 2,4 karto arba 139 %

„Citadele“ banko indėlių portfelis 2015 m. pabaigoje sudarė 325,7 mln. eurų, per metus padidėjo 10,9 %

Banko grynosios palūkaninės pajamos 2015 m. sudarė 7,2 mln. eurų ir buvo 18,9 % didesnės, palyginus su 2014 m.

Banko grynosios komisinių pajamos 2015 m. siekė 2,0 mln. eurų, o palyginus su 2014 m. buvo 27,2 % mažesnės. Šį sumažėjimą lėmė euro įvedimo veiksnys, dėl kurio bankas neteko 0,3 mln. eurų grynųjų komisinių pajamų iš bazinės valiutos keitimo, taip pat 0,3 mln. eurų, arba 18,6 %, sumažėjo komisiniai už pinigų pervedimą.

„Citadele“ banko Lietuvoje kapitalo pakankamumo rodiklis metų pabaigoje buvo 16,32 %

„Citadele“ grupė per 2015 m. uždirbo 26,1 mln. eurų grynojo pelno

„Citadele“ grupė per 2015 m. uždirbo 26,1 mln. eurų grynojo pelno. Patikslinus pelną dėl su pradiniu viešu akcijų pasiūlymu (IPO) susijusių išlaidų (kurios sudarė 5,0 mln. eurų), patikslintas grynasis metų pelnas sudarė 31,1 mln. eurų. Patikslintas grynasis „Citadele“ grupės pelnas gali būti išreikštas kaip 15,7 % kapitalo grąžos (ROE) ir 1,07 % turto grąžos (ROA) rodikliai.

„Citadele“ grupė 2015 m. išlaikė solidžius veiklos rezultatus, įskaitant išaugusį pagrindinių paskolų portfelį ir pagerėjusią aktyvų kokybę. Bendrosios grupės paskolos 2015 m. išaugo 8,4 % iki 1,263 mln. (lyginant su 1,164 mln. eurų 2014 m.) – tai lėmė augimas visuose verslo segmentuose ir geografinėse teritorijose. Portfelio kokybė taip pat gerėjo toliau mažėjant neveiksnių paskolų (NPL) santykiui ir didėjant NPL padengimui. Uždirbamų pajamų rodiklis 2015 m. taip pat išliko stabilus nepaisant ekonominėje aplinkoje vyravusių mažų palūkanų, o grynosios komisinių pajamos išaugo, ir tai lėmė tvarų pagrindinį pelningumą. Bendrasis kapitalo pakankamumo rodiklis 2015 m. ir toliau gerėjo iki 13,4 % (nuo 11,0 % 2014 m.).

Didelė indėlių bazė ir riziką ribojantis likvidumo valdymas užtikrino tvirtą „Citadele“ grupės likvidumo rodiklį, t .y. paskolų ir indėlių santykis pernai sudarė 46 % (43 % 2014 m. pabaigoje).

Apie „Citadele” banką

„Citadele“ bankas yra vietinis bankas Latvijoje, teikiantis bankininkystės, finansų ir turto valdymo paslaugas. Pagrindinė „Citadele“ grupės rinka yra Baltijos šalys: Latvija, Lietuva ir Estija. „Citadele“ bankas yra vienintelis American Express bendradarbiavimo partneris Latvijoje ir Lietuvoje, turintis teisę išduoti ir aptarnauti American Express® kredito korteles. Lietuvoje „Citadele” banko grupei atstovauja AB „Citadele” bankas kartu su dukterine bendrove UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“. „Citadele” banko padaliniai ir klientų aptarnavimo skyriai yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje.

Vienintelis „Citadele“ banko Lietuvoje akcininkas yra AS „Citadele banka“ Latvijoje. 75 % plius viena AS „Citadele banka“ akcija priklauso tarptautinei investuotojų grupei, atstovaujamai „Ripplewood Advisors LLC”, likusias 25 % minus vieną akciją valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Daugiau informacijos apie banką www.citadele.lt ir www.citadele.lv.

Informacija apie „Citadele” banką Lietuvoje:
Rita Simanavičiūtė
Korporatyvinės komunikacijos departamento direktorė
AB „Citadele“ bankas
Tel. +370 5 266 4715, +370 610 33859
El. p. Rita.Simanaviciute@citadele.lt