„Citadele“ bankas

Išleidęs obligacijas Latvijos bankas „Citadele“ pritraukė 40 mln. eurų

Paskelbta

Gruodžio 6 d. Latvijos bankas AS „Citadele banka“ išleido obligacijas, kurių vertė – 40 mln. eurų. Tuo buvo siekiama pritraukti papildomo finansavimo banko kapitalui stiprinti bei banko išsikeltiems verslo tikslams įgyvendinti. Pritrauktos lėšos bus naudojamos kaip subordinuotas kapitalas. Be to, bankas planuoja anksčiau termino padengti subordinuotą paskolą Latvijos privatizavimo agentūrai.

AS „Citadele banka“ Iždo tarnybos vadovas Kaspars Jansons sakė: „Citadele banka“ obligacijų paklausa gerokai viršijo pasiūlą – tai liudija investuotojų susidomėjimą kokybiškų Baltijos šalių emitentų skolos vertybiniais popieriais. Obligacijas įsigijo daugiau nei 20 investuotojų iš visų Baltijos šalių. Džiaugiamės tokiu dideliu investuotojų susidomėjimu ir dėkojame bankui „ABLV Bank“ bei advokatų biurui „Eversheds Bitāns“ už kokybiškai paruoštą pasiūlymą investuotojams.“

Pagrindinį emisijos prospektą ir jo papildymą įregistravo finansų rinkų priežiūros institucijos. Išleidęs pirmąją seriją subordinuotų obligacijų bankas iš viso išleido 4 000 obligacijų, kurių nominali vertė 10 000 eurų, ir taip sėkmingai pabaigė pirmąją „Citadele banka“ neužtikrintų subordinuotų obligacijų programą. Palūkanos bus mokamos du kartus per metus, o metinė kupono palūkanų norma sudaro 6,25 %. Obligacijų terminas yra 10 metų, tačiau bankas turi teisę išpirkti jas prieš terminą. Banko konsultantas ruošiant programą, kuris taip pat įsigijo obligacijų, buvo „ABLV Bank“, o juridinę pagalbą teikė advokatų biuras „Eversheds Bitāns“. Obligacijomis planuojama prekiauti reguliuojamoje rinkoje – įtraukti jas į vertybinių popierių biržos „NASDAQ Riga“ skolos vertybinių popierių prekybos sąrašus.

AS „Citadele banka“ pagal klientų skaičių yra trečiasis bankas Latvijoje. „Citadele“ grupė yra valdoma iš Latvijos, o jos dukterinės įmonės ir filialai veikia Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Šveicarijoje. „Citadele“ bankas tvarko atsiskaitymus ir mokėjimus kortelėmis, teikia kreditavimo, investicines, lizingo ir turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo daug išskirtinių ir unikalų produktų. „Citadele“ banko vizija – tapti geriausiu finansinių paslaugų teikėju Baltijos šalyse tiek fiziniams asmenims, tiek ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms.

„Citadele“ grupės akcininkai yra didelę patirtį pasauliniame bankininkystės sektoriuje turinčių tarptautinių investuotojų grupė. 75 % plius viena akcija priklauso tarptautinei investuotojų grupei, atstovaujamai „Ripplewood Advisors LLC“, o likusias akcijas valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Papildoma informacija:
Baiba Abelniece (Байба Абелниеце)
AS „Citadele banka“
Viešųjų ryšių vadovė
Tel. +371 670 10326, 26624221
El. p. baiba.abelniece@citadele.lv
www.citadele.lv

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai