„Citadele“ bankas

Klientams turintiems vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį

Paskelbta

Informuojame, kad nuo 2018.01.03 investicinių paslaugų srityje įsigalioja svarbūs teisės aktų pakeitimai (MIFID2 direktyva), kurie palies, bet tuo neapsiribos:

  • klientų pavedimų pagal finansinių priemonių sandorius vykdymą;
  • informacijos atskleidimą ir finansinių priemonių sandorių ataskaitas;
  • ataskaitų klientams teikimą, o taip pat informacijos apie finansines priemones, išlaidas ir rizikas;  
  • finansinių priemonių įvykius.

Atsižvelgiant į tai, kad dabartinės vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartys, pagal kurias AB „Citadele“ bankas (toliau - Bankas) teikia jums sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo paslaugas, neatitinka naujos direktyvos bei kitų teisės aktų reikalavimų, Bankas prašo Jus nuo 2018 m sausio 1d. pasirašyti naujas vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis.

Informuojame, kad Bankas bus priverstas apriboti investicinių paslaugų teikimą klientams, kurie po 2018.01.03 nebus pasirašę naujos sutarties. Klientai senos sutarties pagrindu, galės atlikti tik finansinių priemonių pardavimo sandorius.

Papildomai primename, kad jeigu jūs pasirenkate informacijos gavimą popierine forma, pavyzdžiui finansinių priemonių sąskaitos būklės ataskaitą, Bankas siųs jums ataskaitas paštu ir už tai bus imamas Banko paslaugų įkainiuose nurodytas mokestis.