„Citadele“ bankas

Informacija dėl indėlių draudimo

Paskelbta

Mieli klientai,

ačiū, kad naudojatės mūsų paslaugomis!

Kaip jau skelbėme anksčiau, 2018 m. liepos 5 d. „Citadele“ grupės valdyba priėmė sprendimą pertvarkyti banko veiklą Lietuvoje - AB „Citadele“ banką prijungti prie AS „Citadele banka“ Latvijoje. Įvykdžius jungimąsi, kuris, kaip numatoma, turi būti užbaigtas 2019 m. sausio 1 d., visas AB „Citadele“ banko turtas kartu su teisėmis ir pareigomis bus perleistas AS „Citadele banka“, o bankas toliau tęs veiklą Lietuvoje kaip AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Norime pažymėti, kad mūsų klientų indėliai ir investicijos yra saugūs. Užbaigus bankų jungimąsi, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo klientų indėliai ir investicijos bus apdrausti Latvijos Respublikoje pagal Latvijos Respublikos indėlių draudimo įstatymą. Indėlių draudimo administravimą vykdys Finansų ir kapitalo rinkos komisija  (Kungu iela 1, Ryga, LV-1050, tel. +371 6777 4800, interneto puslapis: www.fktk.lv ). Indėlių apsauga išliks nepakitusi, t.y. 100 000 EUR garantija vienam indėlininkui vienoje kredito institucijoje. Įsipareigojimų investuotojui draudimo suma bus 20 000 EUR.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama čia: Papildoma informacija indėlininkams.

Indėlių draudimo sąlygų pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau nei po aukščiau nurodyto bankų jungimosi pabaigos. Jeigu jungimasis nebūtų įgyvendintas aukščiau paminėtą dieną, mes jus apie tai informuosime papildomai.

Mūsų taupymo pasiūlymus visada rasite www.citadele.lt.

Kilus papildomiems klausimams, maloniai prašome kreiptis telefonu 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai