„Citadele“ bankas

Pirmų trijų 2018 m. ketvirčių „Citadele“ banko rezultatai

Paskelbta

Per 2018 m. pirmus devynis mėnesius „Citadele“ bankas stabiliai augo visose verslo srityse. 2018 m. rugsėjo 30 d. „Citadele“ banko bendras paskolų portfelis sudarė 263,7 mln. eurų ir buvo 4,7 proc. didesnis nei 2017 m. tuo pačiu metu. Įmonėms suteiktų paskolų portfelis sudarė 166,3 mln. eurų ir buvo 6 proc. didesnis nei tuo pačiu metu 2017 m. Per 2018 m. pirmus tris ketvirčius „Citadele“ bankas išdavė 13,9 mln. eurų vartojimo kreditų – 46 proc. daugiau nei per 2017 m. pirmus tris ketvirčius. 

„Pirmus tris 2018 m. ketvirčius išlaikėme bendrą metų tendenciją, kai nuosekliai gerėja pagrindiniai veiklos rodikliai – tai rodo, kad pasirinkome teisingą strategiją“, - sako Jūratė Jazukevičienė „Citadele“ banko Lietuvoje valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė.

Per 2018 m. pirmus devynis mėnesius banko grynosios komisinių ir palūkanų pajamos išaugo 13,7 % - iki 11,6 mln. eurų. Indėlių apimtys 2018 m. rugsėjo 30 d. siekė 414 mln. eurų. ir buvo 2,8 proc. mažesnės lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Per 2018 m. pirmus devynis mėnesius „Citadele“ bankas Lietuvoje uždirbo 3,1 mln. eurų grynojo pelno. 

 „Citadele“ grupės rezultatai

2018 m. per pirmus devynis mėnesius stabiliai augo visuose pagrindiniuose verslo segmentuose Baltijos šalyse. Grupės grynasis pelnas 2018 m. per pirmus devynis šių metų mėnesius 24,7 mln. eurų. Kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 18.3 proc. Mažmenos segmento ir lizingo portfelio augimas labiausiai prisidėjo prie „Citadele“ grupės paskolų portfelio augimo, kuris buvo 42 mln. didesnis nei pernai. Grupės paskolų rugsėjo 30 d. portfelį sudarė 1,37 mlrd. eurų. Pirmus tris 2018 m. ketvirčius „Citadele“ grupė suteikė 140.1 mln. eurų naujų paskolų Baltijos šalyse. 2018 m. rugsėjo 30 d. grupės klientų indėliai sudarė 2,6  mlrd. eurų.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai