„Citadele“ bankas

Pranešimas apie parengtas jungimosi sąlygas

Paskelbta

Pranešame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo nuostatomis, yra parengtos akciju sabiedriba „Citadele banka“ ir AB „Citadele“ bankas jungimosi sąlygos.

1. Pagrindiniai duomenys apie po jungimosi veiksiančią bendrovę:

  • pavadinimas – akciju sabiedriba „Citadele banka“ (toliau – Citadele LV);
  •  teisinė forma – akcinė bendrovė;
  •  buveinė – Republikas laukums 2A, LV-1010 Ryga, Latvijos Respublika;
  •  juridinio asmens kodas – 40103303559;
  •  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Latvijos Respublikos Juridinių asmenų registre

2. Pagrindiniai duomenys apie po jungimosi pasibaigsiančią bendrovę:

  • pavadinimas – AB „Citadele“ bankas (toliau – Citadele LT);
  • teisinė forma – akcinė bendrovė;
  • buveinė – K.Kalinausko g.13, LT-03107 Vilnius, Lietuvos Respublika;
  • juridinio asmens kodas – 112021619;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Nuo to momento, kai įrašai apie jungimosi užbaigimą bus įregistruoti Latvijos Respublikos Juridinių asmenų registre, visas Citadele LT turtas, teisės ir įsipareigojimai pereis Citadele LV, kuri po jungimosi pabaigos Lietuvoje tęs veiklą per savo filialą, įsteigtą Lietuvoje.

Buhalterinės apskaitos tikslais nuo 2019 m. sausio 1 d. visi Citadele LT sandoriai ir operacijos bus laikomi Citadele LV sandoriais ir operacijomis (po to, kai bus užbaigtas jungimasis).

Dokumentai susipažinimui:

Citadele LT ir Citadele LV jungimosi sąlygos

Jungimosi ataskaita

Citadele LV įstatai

Citadele LT bei Citadele LV trejų finansinių metų finansinės ataskaitos

Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Citadele LT buveinėje, adresu K. Kalinausko g.13, LT-03107 Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 val. iki 16:00 val.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai