„Citadele“ bankas

„Citadele“ bankas siekia toliau stiprinti savo pozicijas Baltijos šalyse, siūlydama geriausius produktus ir aptarnavimą

Paskelbta

  • Bankas toliau tobulina ir atnaujina skaitmeninių produktų asortimentą
  • Aktyvių klientų skaičius pasiekė 299 tūkst.
  • Per 2019 m. devynis mėnesius grupė uždirbo 27,2 mln. eurų grynojo pelno
  • Bendrasis paskolų portfelis palyginti su 2018 m. pabaiga padidėjo 118 mln. eurų (8 proc.) ir pasiekė 1 514 mln. eurų
  • Per 2019 m. devynis mėnesius privatiems asmenims, MVĮ ir verslo klientams iš Baltijos šalių išduota 437 mln. eurų naujų paskolų
  • Vietiniai indėliai nuo metų pradžios padidėjo 415 mln. eurų arba 16 proc.
  • Latvijoje „Citadele“ bankui buvo patikėta vykdyti garantuotų kompensacijų išmokas AS „PNB Banka“ klientams

2019 m. trečiąjį ketvirtį „Citadele“ grupė ir toliau rodė puikius finansinės veiklos rezultatus, plėsdama savo klientų ratą visuose svarbiausiuose veiklos segmentuose, toliau stiprindama ir taip didelę kapitalo bazę bei gerindama grupės turto kokybės rodiklius.

Aktyvių klientų skaičius per trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo 18 tūkst. ir 2019 m. rugsėjo pabaigoje pasiekė 299 tūkst.

Svarbiausia veikla per 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo sutelkta į nuolatinį banko produktų tobulinimą ir atnaujinimą, taip pat – į sklandų garantuotų kompensacijų išmokėjimą daugiau negu 38 tūkst. AS „PNB Banka“ klientų.

Naujos galimybės „Citadele“ banko klientams

Siekdama palaikyti mažam verslui atstovaujančius klientus ir suteikti prekybininkams galimybę prisitaikyti prie dinamiškos verslo aplinkos bei nedelsiant gauti svarbiausias finansines paslaugas, „Citadele“ bankas tapo pirmuoju banku Baltijos šalyse, pradėjusiu siūlyti verslo klientams galimybę gauti kortelių terminalą ar mobilųjį POS tiesiog banko padaliniuose.

Atsižvelgdami į klientų lūkesčius dėl bankinių paslaugų spartos, pradėjome teikti momentinio kortelių išdavimo paslaugą, kuria naudodamiesi klientai gali gauti mokėjimo korteles tiesiai banko filiale.

Bendradarbiaudami su Latvijos banku ir toliau siekėme savo tikslo – palengvinti bei supaprastinti asmeninį finansų valdymą mūsų klientams, taigi Latvijoje pradėjome privatiems asmenims teikti P2P mokėjimų mobiliaisiais numeriais paslaugas.

Dėl nuolatinio skaitmeninių kanalų tobulinimo ir siūlomų patogių nuotolinių paslaugų išaugo klientų aktyvumas. Nuo metų pradžios mobiliosios programėlės ir elektroninės bankininkystės naudotojų skaičius atitinkamai padidėjo 46 proc. ir 6 proc., tad dabar turime 117 tūkst. aktyvių mobiliosios programėlės naudotojų ir 182 tūkst. aktyvių elektroninės bankininkystės klientų.

Dėmesys Baltijos šalių privatiems ir verslo klientams

„Citadele“ bankas ir toliau plėtė savo skolinimo veiklą tiek mažmeninės, tiek verslo bankininkystės sektoriuose. Bendrasis paskolų portfelis nuo 2018 m. pabaigos išaugo 118 mln. eurų (8 proc.) – tai atspindi atsargaus skolinimo standartą ir siekį išlaikyti paskolų balansinę vertę. 2019 m. rugsėjo 30 d. paskolų portfelis sudarė 1 514 mln. eurų.

Palyginti su 2018 m. pabaiga, pagrindinis finansavimo šaltinis – klientų indėliai išaugo 16 proc. Augimą daugiausia lėmė Baltijos šalių gyventojai, kurių indėliai per 2019 m. devynis mėnesius padidėjo 415 mln. eurų. 2019 m. rugsėjo 30 d. „Citadele“ grupės klientų indėliai sudarė 3 071 mln. eurų.

Mažmeninių klientų indėliai sudarė 1 351 mln. eurų ir nuo 2018 m. pabaigos išaugo 22 proc.

Valstybės garantuotų kompensacijų išmokėjimas Latvijoje

Finansų ir kapitalo rinkos komisija pavedė „Citadele“ bankas vykdyti garantuotų kompensacijų išmokas AS „PNB Banka“ klientams. Mes dėjome visas pastangas, kad išmokėjimo procesas daugiau negu 38 tūkst. AS „PNB Banka“ klientų būtų sklandus. Ypač rūpinomės, kad klientams atvykti į filialą būtų patogu ir kad jiems būtų suteikta aiški informacija. 2019 m. rugsėjo 22 d. buvo išmokėta 238 mln. eurų arba 85 proc. visų

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai