„Citadele“ bankas

„Citadele“ siekia toliau stiprinti savo pozicijas Baltijos šalyse, siūlydama puikius produktus ir aptarnavimą

Paskelbta

Svarbiausi faktai

  • Bankas toliau tobulina ir atnaujina skaitmeninių produktų asortimentą.
  • Aktyvių klientų skaičius viršijo 281 tūkst.
  • Per 2019 m. pirmąjį pusmetį grupė uždirbo 16,2 mln. eurų grynojo pelno.
  • Bendrasis paskolų portfelis padidėjo 128 mln. eurų (9 proc. daugiau nei praėjusiais metais) ir pasiekė 1.488 mlrd. eurų.
  • Per 2019 m. pirmąjį pusmetį privatiems asmenims, MVĮ ir verslo klientams iš Baltijos šalių išduota 285 mln. eurų naujų paskolų.
  • Vietiniai indėliai padidėjo 202 mln. eurų.

2019 m. pirmąjį pusmetį Citadele grupė ir toliau rodė puikius finansinės veiklos rezultatus, plėsdama savo klientų ratą svarbiausiuose veiklos segmentuose, užtikrindama subalansuotą kapitalo bazės augimą ir gerindama grupės turto kokybės rodiklius.

Siekiame patenkinti klientų poreikius

„Klientų lūkesčiai dėl banko produktų ir paslaugų funkcionalumo, spartos ir prieinamumo yra labai dideli, ypač kalbant apie skaitmeninius kanalus. 2019 m. pirmąjį pusmetį mes ir toliau daugiausia dėmesio skyrėme Citadele skaitmeninių pasiūlymų tobulinimui ir atnaujinimui“, – sakė Citadele valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Guntis Beļavskis.

Citadele klientams Latvijoje, turintiems tinkamą kredito reitingą, vartojimo paslaugas pradėjome teikti per mobiliąją programėlę. Buvo išplėstos galimybės prekybos vietose atsiskaityti naudojant išmanųjį telefoną: Citadele VISA, „Mastercard“ ir „Maestro“ kortelių turėtojai dabar gali atsiskaityti išmaniuoju telefonu su operacine sistema „Android“.  Siekiant teikti sparčias, patogias ir saugias bankininkystės paslaugas, ir toliau buvo tobulinama autentifikavimo ir mokėjimų patvirtinimo priemonė „MobileSCAN“.

Dėl nuolatinio skaitmeninių kanalų tobulinimo ir siūlomų patogių nuotolinių paslaugų išaugo klientų aktyvumas. Nuo metų pradžios mobiliosios programėlės ir elektroninės bankininkystės naudotojų skaičius atitinkamai padidėjo 24 proc. ir 3 proc., ir dabar turime 99 tūkst. aktyvių mobiliosios programėlės naudotojų bei 177 tūkst. aktyvių elektroninės bankininkystės klientų. Valdybos narys ir mažmeninės bankininkystės vadovas Vladislavs Mironovs teigė, kad „šiuo metu Citadele banko klientai daugiau negu 95 proc. operacijų atlieka naudodamiesi elektronine bankininkyste ir mobiliąja programėle. Pastebimai išaugo naudojimosi Citadele mobiliąja programėle dažnumas – tai rodo, kad klientai vis labiau vertina nuotolinių paslaugų privalumus, tokius kaip sparta, ir Citadele mobiliosios programėlės siūlomas galimybes.“

Tuo pačiu metu, siekiant užtikrinti asmeninį požiūrį į filialų darbuotojų susirinkimus, kuriuose jie dalyvauja asmeniškai, 2019 m. pirmajame pusmetyje Latvijoje buvo atidaryti du nauji konceptualieji padaliniai.

Dėmesys Baltijos šalių privatiems ir verslo klientams

Citadele ir toliau plėtė savo skolinimo veiklą tiek mažmeninės, tiek verslo bankininkystės sektoriuose, per metus pasiekdama 9 proc. augimą. Bendrasis paskolų portfelis nuo 2018 m. pabaigos išaugo 93 mln. eurų (7 proc.) – tai atspindi atsargaus skolinimo standartą ir siekį išlaikyti paskolų balansinę vertę. Pirmojo 2019 m. pusmečio pabaigoje paskolų portfelis sudarė 1,488 mln. eurų.

Palyginti su 2018 m. pabaiga, klientų indėliai išaugo 7 proc. – augimą daugiausia lėmė Baltijos šalių gyventojai, kurių indėliai per 2019 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 202 mln. eurų. 2019 m. birželio 30 d. Citadele grupės klientų indėliai sudarė 2,836 mln. eurų.

Aktyvių klientų skaičius 2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje viršijo 281 tūkst.

CBL Asset Management parengė investicijų planą „Tvarios galimybės“

Atkreipdama dėmesį į tvarumo aspektą finansų sistemoje, Banko patronuojamoji įmonė ir pensijų valdytoja CBL Asset Management (CBL AM) parengė pirmąjį Latvijoje investicijų planą „Tvarios galimybės“ – taikant šį pensijų planą, santaupos investuojamos į įmones, kurios yra tvarumo lyderės savo atitinkamose ūkio šakose.

CBL Asset Management taip pat prisijungė prie JT remiamos Atsakingojo investavimo principų deklaracijos ir tapo pirmąja Latvijoje pensijų valdymo įmone, veikiančia pagal šiuos principus. Pasirašydama minėtą deklaraciją, CBL AM įsipareigojo laikytis atsakingojo investavimo principų – dabar vertindama ir rinkdamasi įmones, į kurias galėtų investuoti, ši pensijų valdytoja ypatingai analizuos aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (ESG) aspektus bei skatins šią praktiką taikyti visoje ūkio šakoje.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai