„Citadele“ bankas (Lietuva)

„Citadele“ bankas ir toliau auga Baltijos šalyse: aktyvių klientų skaičius jau pasiekė 317 tūkst., o verslo klientams buvo išduota beveik 120 mln. eurų naujų paskolų

Paskelbta

  • 2020 m. kovo 31 d. banke buvo 317 tūkst. aktyvių klientų: per metus šis rodiklis išaugo 16 proc., o per pirmąjį 2020 m. ketvirtį – 1 proc.
  • Privatiems klientams, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei verslo klientams iš Baltijos šalių banke buvo išduota 119 mln. eurų naujų paskolų
  • Vidaus indėlių suma paaugo 79 mln. eurų ir palyginti su ankstesniais metais padidėjo 3 proc., o banko likvidumo rodiklis ir toliau išlieka geras

Per pirmąjį 2020 m. ketvirtį „Citadele“ grupė sėkmingai pritaikė savo veiklą ir sugebėjo užtikrinti verslo tęstinumą bei saugumą COVID-19 pandemijos sąlygomis. „Citadele“ bankas ėmėsi plataus masto atsargumo priemonių, skirtų apsaugoti banko darbuotojus, klientus ir partnerius, bei įgyvendino daugybę veiksmų, siekdamas kuo labiau sumažinti veiklos sutrikimus per šį laikotarpį. Taip pat buvo įdiegti nauji sprendimai, užtikrinantys nepertraukiamą klientų aptarnavimą.

Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį pastebimai išaugo nuotolinių paslaugų paklausa, pavyzdžiui, sąskaitas nuotoliniu būdu atidarančių klientų kovo mėnesį padaugėjo trigubai.

Šiuo metu bankas siekia užtikrinti galimybes be trukdžių naudotis finansinėmis paslaugomis, taip pat teikti reikiamą paramą savo klientams ir partneriams visose Baltijos šalyse. Visos pagrindinės finansinės paslaugos klientams prieinamos nuotoliniu būdu, o klientai, kuriems reikalingas asmeninis aptarnavimas priimami banko skyriuose.

Dėmesio centre – parama banko klientams

Nuo kovo 17 d. „Citadele“ bankas aktyviai siūlo paramą nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms ir fiziniams asmenims – bankas suteikia tokiems klientams galimybę atidėti paskolos grąžinimą. Supaprastindama klientams prašymo atidėti paskolos grąžinimą pateikimo procesą nuo balandžio mėnesio „Citadele“ bankas prisijungė prie privačių ir verslo moratoriumo Latvijoje ir prie verslo moratoriumo Lietuvoje.

Bankų sektoriaus galimybės pervesti kapitalą vaidina visuomenėje ypač svarbų vaidmenį, kurio reikšmė dar labiau sustiprėja tokiais sunkiais laikais, kaip dabar. Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį „Citadele“ bankas ir toliau leido kapitalui judėti ten, kur jo labiausiai reikia – privatiems klientams, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei verslo klientams iš Baltijos šalių buvo išduota 119 mln. eurų naujų paskolų.

Tęsiasi ir pažanga pritraukiant indėlius – per 2020 m. pirmąjį ketvirtį indėlių suma Baltijos šalyse padidėjo 79 mln. eurų. Nuo 2019 metų pabaigos bendra klientų indėlių suma padidėjo 6 proc. ir pasiekė 3 485 mln. eurų.

Didelė klientų bazė ir skaitmeninių paslaugų triumfas

Aktyvių klientų skaičius per metus padidėjo 43 tūkstančiais (16 proc.) ir 2020 m. kovo 31 d. buvo didžiausias per visą banko gyvavimo istoriją – 317 tūkstančių. Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį aktyvių klientų skaičius padidėjo 4 tūkstančiais.

Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, mobiliosios programėlės ir elektroninės bankininkystės naudotojų skaičius atitinkamai padidėjo 59 proc. ir 12 proc., ir dabar banke yra 140 tūkst. aktyvių mobiliosios programėlės naudotojų bei 196 tūkst. aktyvių elektroninės bankininkystės klientų. Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį aktyvių mobiliosios programėlės naudotojų skaičius išaugo 9 tūkstančiais, o aktyvių elektroninės bankininkystės klientų skaičius – 3 tūkstančiais.

Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo ir toliau kuriami nauji produktai bei paslaugos. „Citadele“ buvo vienas iš pirmųjų bankų, Baltijos šalyse pasiūliusių „Apple Pay“ paslaugą. Be to, Latvijoje „Citadele“ pristatė „Klix“ – elektroninės prekybos sprendimą, padedantį klientams lengviau apsipirkti elektroniniu būdu.

COVID-19 poveikis finansiniams rezultatams

Nors COVID-19 pandemija turėjo neigiamos įtakos „Citadele“ 2020 m. pirmojo ketvirčio finansiniams rezultatams, pagrindinė veikla išliko stipri, o veiklos pajamos per minėtą laikotarpį sudarė 27,4 mln. eurų. Atsižvelgiant į papildomą vertės sumažėjimą dėl numatomo ekonominės aplinkos pablogėjimo, kuris siekia 15,4 mln. eurų, bankas per 2020 m. pirmąjį ketvirtį patyrė 7,5 mln. eurų grynųjų nuostolių.

Šiandien „Citadele“ padėtis ir toliau išlieka tvirta, o banko kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai gerokai didesni už teisės aktuose nustatytus normatyvus.