„Citadele“ bankas (Lietuva)

„Citadele“ nevykdys savo trečiosios subordinuotųjų obligacijų emisijos

Paskelbta

AS „Citadele banka“ nusprendė nevykdyti savo trečiosios subordinuotų obligacijų emisijos dėl esamų rinkos sąlygų.

Nors mažmeniniai ir instituciniai investuotojai domėjosi subordinuotų obligacijų emisija, tačiau nuo paskelbimo apie emisiją reikšmingai pablogėjo rinkos situacija ir padidėjo netikrumas. Atsižvelgdamas į didelį kreditų rinkos nestabilumą, bankas nusprendė atšaukti dabartinį platinimą. „Citadele“ bankas tikisi išlaikyti tvirtą kapitalo ir likvidumo koeficientą, gerokai viršijantį norminius reikalavimus. 2019 m. pabaigoje šie rodikliai buvo: CAR 22,2%, 18,8% TIER 1 ir LCR 358%.

Vadovybė išlaiko savo siekį tapti pirmo pasirinkimo banku privatiems ir verslo klientams  ir tapti „vietiniu čempionu“ bankinių paslaugų srityje kiekvienoje Baltijos šalyje.

 

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai