„Citadele“ bankas (Lietuva)

Atnaujinome Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisykles

Paskelbta

Mes nuolat siekiame tobulinti savo produktus ir paslaugas, didžiąją dalį finansinių klausimų jau galite sutvarkyti nuotoliniu būdu, o nuo 2020-12-18 atnaujiname ir „Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisykles“. Svarbiausi pakeitimai yra susiję su terminuotųjų indėlių automatinio pratęsimo sąlygomis, aiškiai numatyti atvejai, kada terminuotasis indėlis negalės būti pratęstas automatiškai.

Su taisyklėmis galite susipažinti mūsų svetainėje adresu.

Jeigu nesutinkate su pasikeitusiomis sąlygomis, turite teisę nutraukti indėlio sutartį laikydamiesi šioje sutartyje ir bendrosiose taisyklėse nustatytos tvarkos ir sumokėję visas bankui pagal paslaugų teikimo sutartį mokėtinas sumas.

Jei turite klausimų, juos užduoti galite mūsų programėlėje, interneto banke, el. paštu info@citadele.lt arba telefonu (8 5) 221 9091.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai